Zaloguj

Wypłata

Wypłata gotówki następuje na podstawie kart płatniczych, czeków gotówkowych wystawionych przez Posiadacza Rachunku lub dowodów wypłaty sporządzonych przez Bank w formie wydruków komputerowych na podstawie ustnego zlecenia.