Od 5 kwietnia będzie funkcjonować tylko Nowa Bankowość oraz Bankowość Korporacyjna!

Zaloguj

Władze Banku

ZARZĄD

  • Zbigniew Baryła – Prezes Zarządu
  • Teresa Gąsior – Członek Zarządu ds. handlowych
  • Halina Drzymała – Członek Zarządu ds. finansowo-księgowych

RADA NADZORCZA

  • Julian Kudła – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  • Józef Długoń – Zastępca Przewodniczącego,
  • Dariusz Gołąb – Sekretarz,
  •  Marian Kubaszek – Członek,
  • Lesław Bąk – Członek,
  • Józef Mazurkiewicz – Członek,
  • Edwarda Szumigraj - Członek