Załóż konto
Zaloguj

Konto VIP

 

Usługa
           Opłata            
Prowadzenie konta
0 zł./4 zł.*
Przelew na rach w innym banku:
  • w systemie bankowości internetowej
0 zł.
  • w placówce banku
3 zł.
Przelew wewnętrzny
0 zł.
Zlecenie stałe
0 zł.
Wpłaty, wypłaty gotówki w banku
0 zł.
Obsługa karty debetowej
0 zł./4 zł.**
Wypłaty gotówki w bankomatach banków spółdzielczych i Planet Cash                              
0 zł.
* Opłata za prowadzenie konta wynosi 0 zł gdy wpływ na konto w poprzednim miesiącu wyniósł min 4000 zł
  **Opłata nie jest pobierana w przypadku dokonania operacji bezgotówkowych zaksięgowanych w miesięcznym cyklu prowizyjnym na kwotę nie mniejszą niż 300 zł, w przeciwnym razie opłata wynosi 4 zł/miesiąc