Zaloguj

Ustawowe wakacje kredytowe

Już 29.07.2022 roku można składać wnioski o zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego w latach 2022 - 2023

Wniosek można złożyć w formie:

  • elektronicznej mailowej na adres e-mail: wnioski@bsjaroslaw.pl,
  • w systemie bankowości internetowej: w miniaplikacji wnioski,
  • pisemnej w placówce Banku lub przesyłką pocztową (decyduje data wpływu do banku)

Wniosek dostępny poniżej:

Prosimy o składanie wniosku najpóźniej przed dniem płatności raty kredytu.