Zaloguj

Uniwersalny kredyt hipoteczny

Warunki i dodatkowe informacje

  • Kredyt w PLN
  • Zabezpieczenie - hipoteka na nieruchomości mieszkalnej.
  • Nie wymagamy odpisu z księgi wieczystej dla nieruchomości wpisanych w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych

Oprocentowanie kredytu hipotecznego
Opłaty i prowizje od kredytu hipotecznego 
Propozycje ubezpieczeń do kredytu

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 11,92% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 105 000,00 PLN; okres kredytowania: 130 miesięcy; wkład własny 40% wartości nieruchomości mieszkalnej; oprocentowanie kredytu: 10,92% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu: (stopa zmienna WIBOR 3M: 6,42%) i marży Banku w wysokości 4,50% po ustanowieniu zabezpieczenia hipoteki na nieruchomości, (w przypadku nie przedstawienia zabezpieczenia przejściowego podwyższa się marżę o 1,00 p.p. do dnia dokonania prawomocnego hipoteki na rzecz Banku). Równa rata miesięczna: 1 381,56 PLN, łączna ilość rat 130. Całkowity koszt kredytu: 76 397,69 PLN), w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 74 603,69 PLN, prowizja niekredytowana za udzielenie kredytu: 1,50% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 1 575,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztów wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 179 603,69 PLN. 
Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.Wyliczenia reprezentatywne dla pożyczki hipotecznej UKH na 10 czerwca 2022r.

Kalkulator rat kredytu hipotecznego