Zaloguj

Terminale POS za 0 zł

W ramach “Programu Polska Bezgotówkowa” – oferujemy naszym Klientom specjalne warunki na Terminale POS

Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego „Polska Bezgotówkowa” to wspólna inicjatywa uczestników rynku usług płatniczych w Polsce: wydawców kart, agentów rozliczeniowych oraz organizacji Visa i Mastercard przy udziale Związku Banków Polskich i wsparciu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
Program skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorców, którzy chcą rozpocząć przyjmowanie płatności za swoje towary i usługi za pomocą kart płatniczych.
Dzięki Programowi sklep lub punkt usługowy będzie mógł przez okres 12 miesięcy przyjmować płatności kartą bez ponoszenia kosztów.
Dla uczestników Programu została przygotowana specjalna oferta promocyjna na okres po zakończeniu finansowania przez fundację.
Bezpłatnie Klient otrzymuje nawet 3 Terminale na 1 numerze NIP
. Możliwe jest posiadanie również 4 i więcej terminali, ale już ze standardową opłatą za czwarty i każdy kolejny terminal. Klient może zgłosić początkowo 1 terminal i zdecydować się na kolejne w późniejszym terminie a jedynym warunkiem jest ciągłe przyjmowanie płatności na poprzednio zakwalifikowany terminal.
Okres, na który jest zawierana Umowa nie może być krótszy niż 12 miesięcy.
Bezpłatne prowizje za dokonywane transakcje na terminalu utrzymywane będą do momentu przekroczenia obrotu na terminalu w wysokości 100 000 zł.

Dzierżawa terminala za 0 zł utrzymywana jest bez względu na obrót.

Wariant I oferty

Okres lojalności

Miesięczna opłata za dzierżawę terminala

Prowizja od transakcji

Pierwsze 12 miesięcy

0 zł 0%

+12 miesięcy

1 zł przez 3 miesiące (44 zł) 0,65%

+24 miesiące

1 zł przez 6 miesięcy (44 zł) 0,65%

Wariant II oferty

Okres lojalności

Miesięczna opłata za dzierżawę terminala

Prowizja od transakcji

Pierwsze 12 miesięcy

0 zł 0%

+12 miesięcy

1 zł przez 3 miesiące (44 zł) 0,55%+0,00 zł

+24 miesiące

1 zł przez 6 miesięcy (44 zł) 0,55%+0,05 zł

Zobacz ofertę terminali Planet Pay.
Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego „Polska Bezgotówkowa”.
Jak działa autoryzacja i rozliczenie transakcji?