Od 5 kwietnia będzie funkcjonować tylko Nowa Bankowość oraz Bankowość Korporacyjna!

Zaloguj

Rachunki lokat terminowych w złotych

Rachunki lokat terminowych w złotych służy do przechowywania środków pieniężnych w zadeklarowanym okresie. W ramach tego typu rachunków, oferujemy Państwu najbardziej dogodne okresy przechowania depozytów.

Lokaty terminowe w złotych przyjmowane są na okresy:

  • 1 miesiąc
  • 2 miesiące
  • 3 miesięce
  • 6 miesięcy
  • 9 miesięcy
  • 12 miesięcy
  • 24 miesiące
  • 36 miesięcy