Załóż konto
Zaloguj

Rachunek walutowy

Najważniejsze opłaty i oprocentowanie

Otwarcie rachunku *)

  0 zł
Prowadzenie   0/3 zł **)
Wpłata gotówkowa   0 zł
Wypłata gotówkowa   0 zł

Przelew na rachunek prowadzony:
- w placówce BS Jarosław
- w innym banku krajowym

 
  0 zł  
  0 zł

System Bankowości Internetowej   0 zł
Usługa SMS

 0,25zł/1,50zł***
za1 SMS

*)   - Wysokość wpłaty minimalnej przy otwarciu rachunku: 10 USD, 10 EUR, 10 GBP.
**)   - Nie pobiera się opłaty w przypadku posiadania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w złotych.
***) - za 1 SMS wysyłany na numer tel. operatora zagranicznego

Rachunki i lokaty walutowe są otwierane i prowadzone w następujących walutach:

  • USD - dolar amerykański
  • EUR - waluta europejska Euro
  • GBP - funt brytyjski

Pełna Taryfa opłat i prowizji do pobrania TUTAJ.

Oprocentowanie :
Oprocentowanie zmienne.
Aktualne oprocentowanie środków na rachunku wynosi 0 %.