Zaloguj

Rachunek pomocniczy

Rachunek pomocniczy przeznaczony jest do gromadzenia środków pieniężnych i przeprowadzenia rozliczeń związanych z wyodrębnionymi celami. Rachunek ten prowadzony jest analogicznie jak rachunek bankowy.