Zaloguj

Polecenie wypłaty za granicę

Polecenia wypłaty za granicę przyjmowane są we wszystkich oddziałach. Istnieje możliwość realizacji polecenia wypłaty w trybie przyspieszonym.