Zaloguj

Polecenie wypłaty z zagranicy

Polecenie wypłaty z zagranicy realizowane jest najkrótszą drogą i jak najniższym kosztem dla beneficjenta (eksportera). Polecenie na rzecz beneficjentów posiadających rachunki w oddziałach, wykonywane są bezprowizyjnie.