Zaloguj

Polecenie wypłaty

Polecenie wypłaty oznacza skierowanie do banku zagranicznego (tzw. zlecenie polecenia wypłaty za granicę) albo otrzymanie z banku zagranicznego lub krajowego banku dewizowego (tzw. polecenie wypłaty z zagranicy) zlecenia wypłacenia określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego beneficjenta (tj. osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej). BS realizuje polecenia wypłaty nieuwarunkowane (nie wymagające spełnienia przez beneficjenta określonych warunków) i uwarunkowane.