Zaloguj

Polecenie przelewu

Polecenie przelewu służy do regulowania wszelkich zobowiązań do wysokości środków zgromadzonych na rachunku (w tym wolnego limitu debetu dopuszczalnego lub kredytu przyznanego w rachunku bieżącym). Bank, zgodnie z dyspozycją Posiadacza rachunku , dokonuje transakcji przelewu środków finansowych z jego rachunku na inny wskazany rachunek. Przelewu można dokonać przy pomocy formularzy standardowych, zindywidualizowanych (spełniających wszystkie warunki formularza standardowego), bądź w formie elektronicznej, przy użyciu systemu zdalnej elektronicznej obsługi bankowej - Centrum Usług Internetowych.