Załóż konto
Zaloguj

Podstawowy Rachunek Płatniczy

 

Usługa
             Opłata            
Prowadzenie konta
0 zł.
Przelew na rach w innym banku:

  • w systemie bankowości internetowej
0 zł.
  • w placówce banku
0 zł.*/4 zł.
Przelew wewnętrzny:

  • w systemie bankowości internetowej
0 zł.
  • w placówce banku
0 zł.*/1 zł.
Polecenie zapłaty
0 zł.
Zlecenie stałe
  • w systemie bankowości internetowej
0 zł.
  • w placówce banku
0 zł.*/1 zł.
Wpłaty, wypłaty gotówki w banku
0 zł.
Obsługa karty debetowej
0 zł.
Wypłaty gotówki we wskazanych bankomatach grupy BPS
i innych bankach krajowych oraz terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami**
0 zł.
Wypłaty gotówki w innych bankomatach w kraju

0 zł.***/4 zł.

* Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art. 59ie ust.2 – krajowe transakcje płatnicze w pakiecie 5 sztuk miesięcznie, liczone łącznie dla wszystkich kanałów, są zwolnione z opłat, za każda kolejną w miesiącu kalendarzowym transakcję płatniczą Bank pobiera opłatę zgodnie z Taryfą opłat i prowizji.
 ** Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku
*** Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art. 59ie ust.3 – wypłaty gotówki za pomocą bankomatów  nienależących do Banku w pakiecie 5 wypłat miesięcznie, są zwolnione z opłat, za każdą kolejną wypłatę w miesiącu kalendarzowym w bankomacie nienależącym do Banku pobierana jest przez Bank opłata zgodnie z Taryfą opłat i prowizji.