Załóż konto
Zaloguj

Obsługa operacji krajowych

Bank Spółdzielczy posiada 14 placówek miejscowych i zamiejscowych. Przekazywanie środków pieniężnych pomiędzy nimi następuje w trybie online. BS jest użytkownikiem Systemu Elektronicznej Izby Rozrachunkowej - Eliksir, dzięki temu rozliczenia z innymi bankami, korzystającymi z tego systemu, następują w tym samym dniu roboczym. Gromadzenie środków i przeprowadzanie rozliczeń związanych z działalnością gospodarczą może odbywać się przy wykorzystaniu następujących form rozliczeń pieniężnych: