Zaloguj

Nowa bankowość internetowa CBP

Strona internetowa Nowej Bankowości (https://bsjaroslaw.cui.pl) otwierana jest poprzez kliknięcie w nagłówku strony banku przycisku „ZALOGUJ”, a następnie wybranie „NOWA BANKOWOŚĆ”.

Do Nowej Bankowości logujemy się tym samym sposobem jakiego używaliśmy w dotychczasowym systemie - podając identyfikator (numer identyfikacyjny) oraz w kolejnym kroku wybrane przez system znaki lub w przypadku użytkowników jeszcze używających do logowania tokena - hasło i wskazanie tokena.

Poniżej przedstawiamy schematy postępowania podczas najczęściej wykonywanych operacji.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy kontaktować się pod nr tel.:

w dni robocze:
od godz. 8:00 do 18:00 - tel. 16 628 32 08, 16 621 62 63


Nowa Bankowość przygotowana jest z myślą o użytkownikach, którzy korzystają zarówno z komputerów stacjonarnych jak z urządzeń mobilnych jak smartfom czy tablet. Dzięki temu zachowując te same funkcje oraz ten sam wygląd poszczególnych miniaplikacji możemy korzystać z bankowości internetowej używając różnych urządzeń.

Nowa bankowość zbudowana w oparciu o nowe technologie, co pozwala zachować wysokie standardy bezpieczeństwa.

Nowa bankowość daje nam możliwość zaoferowania Państwu nowych produktów i rozwiązań takich jak m. in. importowanie i eksportowanie operacji, użycie koszyka przelewów, wielopodpisu i innych, które w najbliższej przyszłości wzbogacą bankowość internetową.

System bankowości użytkowany dotychczas w niedługim czasie straci wsparcie producenta, co powoduje, że już nie jest wzbogacany o nowe rozwiązania.

Różnice między dotychczasowym systemem bankowości internetowej, a Nową Bankowością:

Strona internetowa Nowej Bankowości (https://bsjaroslaw.cui.pl) otwierana poprzez kliknięcie w nagłówku strony banku przycisku „ZALOGUJ”, a następnie wybranie „NOWA BANKOWOŚĆ”, chroniona jest certyfikatem wystawionym dla Banku Spółdzielczego w Jarosławiu, co sprawdzić można klikając na zatrzaśniętej zielonej kłódce znajdującej się w pasku adresu. 

Logowanie odbywa się w sposób analogiczny do dotychczasowego systemu bankowości – CUI, poprzez wprowadzenie tych samych danych logowania: numeru identyfikacyjnego (identyfikator) i kodu dostępu (hasło).

 


Interfejs jest elastyczny – Klient może dostosować go do swoich indywidualnych potrzeb.

Za pomocą przycisku „Edytuj wygląd” możemy wejść w tryb edycji pulpitu i przesunąć, dodać lub usunąć, powiększyć lub zmniejszyć kafelki poszczególnych miniaplikacji widocznych na pierwszym ekranie.

System jest bardziej przyjazny

Wykonanie przelewu może zostać zrealizowane zarówno z miniaplikacji „Przelewy” jak z miniaplikacji „Rachunki”. Z pozycji przeglądania rachunku dostępny jest przycisk „PRZELEW”, który pozwala na wykonanie operacji z aktualnie oglądanego rachunku (np. po sprawdzeniu dostępnych środków).

Również z poziomu widoku rachunku system prezentuje transakcje, które będą realizowane w najbliższym czasie.

Nowe miniaplikacje: Terminarz, Przepływy, Importy

Terminarz” pozwala w formie kalendarza podglądnąć najbliższe zdefiniowane w systemie płatności np. przelewy z odroczoną datą wykonania czy kolejne realizacje przelewów cyklicznych (zleceń stałych).

Przepływy” pokazuje w czytelnej formie informacje dot. przychodów i wydatków jakie zostały zarejestrowane na rachunkach w wybranym okresie.

Importy” jest aplikacją umożliwiającą pobieranie z systemów zewnętrznych (np. systemów finansowo-księgowych Klienta) szablonów przelewów lub przelewów, które w kolejnych krokach należy tylko zaakceptować aby zostały przekazane do realizacji.

Jedno miejsce wprowadzania przelewów i zleceń stałych

Przelewy cykliczne popularnie zwane zleceniami stałymi wprowadzane są w systemie na tej samej formatce na jakiej wprowadzamy przelewy. Dla takiej operacji dodatkowo wprowadzamy znacznik „Powtarzaj” co powoduje możliwość określenia częstotliwości i daty zakończenia realizacji zleceń.

Jedna forma zapisywania w systemie szablonów i odbiorców przelewów

W Nowej Bankowości istnieje jeden sposób zapisu często wykonywanych płatności: jako „Szablon” przelewu. W szablonie takim możemy zapisać zarówno dane odbiorcy jak domyślną kwotę i treść zlecenia. Zapisane Szablony prezentowane są po naciśnięciu strzałki rozwinięcia w wierszu nazwy odbiorcy przelewu. Zapisanie nowego szablonu jak również zmian w istniejącym szablonie dla bezpieczeństwa wymaga potwierdzenia kodem autoryzacyjnym.

Jak uzyskać historię rachunku za dowolny okres?

Po uruchomieniu kafelka "Rachunki" i wybraniu właściwego rachunku mamy do dyspozycji przycisk "HISTORIA", który powoduje wyświetlenie listy operacji w domyślnym okresie jednego miesiąca. Jeżeli chcemy uzyskać historię rachunku w szerszym zakresie dat, powinniśmy użyć przycisku "FILTROWANIE", a następnie za pomocą ikonek - kalendarzyków w górnej części okna, określić wymagany zakres czasowy. W tym oknie możemy również określić inne warunki filtra, takie jak: nazwa lub tytuł płatności, rodzaj transakcji, numer rachunku lub kwota transakcji. W przypadku wybrania długiej historii rachunku, na dole strony pokazują się przyciski nawigacyjne pozwalające poruszać się po kolejnych ekranach.

Jakich danych dostępowych wymaga "Nowa Bankowość"?

Do Nowej Bankowości logujemy się tym samym sposobem jakiego używaliśmy w dotychczasowym systemie - podając identyfikator (numer identyfikacyjny) oraz w kolejnym kroku wybrane przez system znaki lub hasło i wskazanie tokena.

Gdzie mogę wprowadzić zlecenie stałe?

W nowej wersji systemu tzw. zlecenia stałe wprowadza się jako nowy przelew zaznaczając opcję "Powtarzaj" i parametryzując cykl realizacji oraz datę zakończenia.

Gdzie w systemie widoczne są wprowadzone zlecenia stałe i gdzie je edytować?

Zawsze po uruchomieniu miniaplkacji "Przelewy" pokazuje się lista transakcji aktywnych. Wśród nich widoczne są najbliższe realizacje wprowadzonych do systemu zleceń stałych. Takie transakcje charakteryzują się tym, że po kliknięciu na nich w polu "Rodzaj przelewu" widać opis "cykliczny" oraz cykl realizacji.

Jak korzystać z koszyka przelewów?

Jeżeli jesteśmy jedynym użytkownikiem z dostępem do naszego konta, koszyk przelewów jest miejscem, do którego mozemy dodać przelewy, aby kiedyś wybiórczo lub zaznaczając wszystkie razem je wysłać (zaakceptować).
Jeżeli mamy konto wspólne lub wymagające podpisywania zleceń przez kilka osób, koszyk przelewów służy również do przechowywania zleceń podpisanych przez jednego uprawnionego w oczekiwaniu na podpis drugiego. Drugi użytkownik po zalogowaniu do systemu może sięgnąć do koszyka i wybrać zlecenia, które również on powinien podpisać.
Aby dokładniej poznać sposób postępowania warto obejrzeć film instruktarzowy: Koszyk przelewów.

Jak sprawdzić czy mój przelew został wykonany?

Miniaplikacja "Przelewy" domyślnie wyświetla transakcje o statusie "aktywne", które będą realizowane w najbliższym czasie. Użytkownik może wyfiltrować również operacje o innych statusach. Filtr operacji zrealizowanych pokazuje operacje z ostatnich 3 dni. Szerszy zakres operacji zrealizowanych widoczny jest z poziomu historii rachunku.

Jak wydrukować/pobrać potwierdzenie wykonania przelewu?

Potwierdzenie wykonania przelewu możemy pobrać z histori operacji lub z poziomu miniaplikacji "przelewy", klikając na wybranej operacji i naciskając przycisk "Pobierz". W przypadku wybrania operacji o statusie "aktywna", generuje się potwierdzenie przekazania do realizacji.

Gdzie znajdę Odbiorców wprowadzonych w poprzedniej wersji systemu?

Od 5 kwietnia 2018 r., kiedy zablokowano logowanie do starej wersji systemu bankowości internetowej, odbiorcy zapisani wcześniej dostępni są w bazie szablonów (miniaplikacja Przelewy - Lista szablonów). W Nowej Bankowości to baza szablonów jest miejscem zapisu danych zarówno odbiorców jak i domyślnych danych przelewu.
Bezpośrednio po wykonaniu przelewu system proponuje zapisanie danych użytych w przelewie do szablonu.

Przedstawiamy Państwu nowy system bankowości internetowej CBP (Customer Banking Platform) przeznaczony dla Klientów Indywidualnych oraz Małych Firm. Dostęp do prezentowanego rozwiązania mają wszyscy nasi Klienci na podstawie dotychczas funkcjonujących środków dostępu.

Jest to innowacyjne rozwiązanie przygotowane z myślą o współczesnym Kliencie - dostosowujące się do jego indywidualnych potrzeb i preferencji.
System jest zbudowany w oparciu o rozwiązania zgodne z paradygmatem RWD (Responsive Web Design). Pozwala to na używanie tego samego systemu na urządzeniach typu smartfon, tablet oraz desktop. W zakładce "Filmy instruktażowe" prezentujemy Państwu w łatwo przyswajalnej formie sposób postępowania podczas używania kolejnych miniaplikacji składających się na system. Zachęcamy do zapoznania się z nowym systemem, gdyż w niedługim czasie otworzy on naszym Klientom nowe możliwości.

Zwracamy Państwa uwagę, na ważny element bezpieczeństwa, jakim jest certyfikat strony. W przypadku nowego systemu, certyfikat wydany jest przez firmę Unizeto Technologies S.A. dla Banku Spółdzielczego w Jarosławiu. Prosimy każdorazowo weryfikować poprawność strony logowania: https://bsjaroslaw.cui.pl/.

Dostęp do strony logowania otrzymamy klikajac w nagłówku strony głównej na link: "NOWA BANKOWOŚĆ".

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Zespołem Obsługi Informatycznej pod nr tel. 16 621 62 63 lub 16 628 32 08.

Poniżej zamieszczamy szczegółowe instrukcje do poszczególnych miniaplikacji systemu.