Otwórz konto
Zaloguj

Nagrody i wyróżnienia

Lider Regionu 2022

22 czerwca 2022r. podczas uroczystej gali w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie zorganizowanej przez gazetę Nowiny, Bank Spółdzielczy w Jarosławiu został uhonorowany prestiżową nagrodą Lidera Regionu 2022 w Kategorii Finanse za „Rozwój nowoczesnych usług bankowych”. Nagroda ta jest uhonorowaniem dla firm, instytucji i samorządów które wnoszą szczególny wkład w rozwój naszego regionu.

Bank Spółdzielczy roku 2020

Bank Spółdzielczy w Jarosławiu otrzymał certyfikat "Bank Spółdzielczy roku 2020" który jest potwierdzeniem spełnienie najwyższych standardów branży finansowej, rzetelnej i uczciwej przedsiębiorczości, wyjątkowej jakości produktów i usług oraz przede wszystkim uznaniem dla całej kadry zarządzającej jak i personelu.

Lider Regionu 2019!

11 kwietnia 2019r. podczas uroczystej gali w LUKR CLUB w Rzeszowie zorganizowanej przez gazetę Nowiny wyróżniające się firmy i instytucje, które przyczyniają się znacząco do rozwoju Podkarpacia, zostały uhonorowane statuetka Lider Regionu. W kategorii Bankowość jedyną uhonorowaną firmą był Bank Spółdzielczy w Jarosławiu.

Wyróżniający się Bank

Bank Spółdzielczy w Jarosławiu, uczestnik systemu Ochrony BPS zajął II miejsce w Krajowym Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze” – banki o sumie bilansowej ponad 500 mln zł.

Nagrody zostały wręczone podczas Gali Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej w Warszawie w dniu 23 maja 2018 r. Jak podkreślił Redaktor naczelny „Nowoczesnego Banku Spółdzielczego”, nagrodzone banki wyróżnia zarówno znakomita sytuacja ekonomiczna jak i zrównoważony bezpieczny rozwój.

Lider Regionu 2018!

Nagroda przyznana przez Gazetę Codzienną "Nowiny". Wręczenie nastapiło w dniu 22 marca 2018r. podczas gali w LUKR CLUB w Rzeszowie.

Lider Regionu 2016

Nasze dobre Podkarpackie 2016

 Lider Regionu 2015

 Tytuł "Lider Regionu 2015" w kategorii Bankowość i Finanse został przyznany przez gazetę Nowiny. Ogłoszenie wyników, wręczenie statuetek i dyplomów odbyło się w dniu 3 marca 2016r. podczas Gali w Lukr Club w Rzeszowie.

"Gepard Biznesu"

Tytuł Gepard Biznesu 2014 dla Banku Spółdzielczego w Jarosławiu został przyznany przez Instytut Nowoczesnej Bankowości na podstawie wartości rynkowej i dynamiki osiąganej przez banki spółdzielcze w latach 2012-2014. Do liczenia wartości rynkowej brano pod uwagę wskaźniki: cena/zysk i cena/wartość księgową. Wartość rynkowa została policzona przez porównanie wyników analizowanych banków do wyceny spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.   Wartość rynkowa tak liczona dla BS Jarosław wzrosła w latach 2012-2014 o 75,8% i wynosiła w 2014 roku 72 mln zł

Lider Regionu 2014!

Bank Spółdzielczy został nagrodzony tytułem "Lider Regionu 2014"  w kategorii Finanse. Nagroda została przyznana przez Gazetę Codzienną Nowiny i została wręczona 15 stycznia 2015r. podczas Gali zorganizowanej w Lukr Club w Rzeszowie. Wyróżnienie Lider Regionu otrzymały najlepsze firmy, najlepsi przedsiębiorcy i najlepsze instytucje województwa podkarpackiego w tym Bank Spółdzielczy Jarosławiu.

Bank Spółdzielczy w Jarosławiu otrzymał tytuł "Gepard Biznesu 2012"

Tytuł "Gepard Biznesu 2012" został przyznany przez Instytut Nowoczesnej Bankowości na podstawie wartości rynkowej i dynamiki osiąganej przez banki spółdzielcze w latach 2009 - 2012. Do liczenia wartości rynkowej brano pod uwagę wskaźniki: cena/zysk i cena/wartość księgową. Wartość rynkowa została policzona przez porównanie wyników analizowanych banków do wyceny spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wartość rynkowa tak liczona naszego Banku wzrosła w latach 2009 - 2012 o 71,7%

Lider Regionu 2012

W dniu 18 grudnia 2012 r. w Hotelu Hilton Garden w Rzeszowie odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników organizowanego przez gazetę NOWINY konkursu Lider Regionu 2012.
Tytuł oraz
statuetkę Lider Regionu 2012 w kategorii: Instytucje Finansowe otrzymał Bank Spółdzielczy w Jarosławiu
.

Najlepszy Bank Spółdzielczy Zrzeszony z BPS S.A

W dniu 29 listopada 2012 roku rozstrzygnięto konkurs "Najlepszy Bank Spółdzielczy Zrzeszony z BPS S.A.". Bank Spółdzielczy w Jarosławiu zajął I miejsce i otrzymał tytuł Super Lidera Zrzeszenia BPS. W konkursie brały udział wszystkie banki (a więc 365) należące do Zrzeszenia. Laureatów wyłoniono na podstawie analizy osiągniętych wyników finansowych. Nadmieniamy, że wyżej wymieniony konkurs jest organizowany od 2006 r. Nasz Bank uzyskał tytuł Lidera w latach 2007, 2009, 2010. Pragniemy nadmienić, że w kwartalnych rankingach oceniających efektywność i jakość zarządzania ryzykami w Zrzeszeniu, Bank Spółdzielczy w Jarosławiu w każdym kwartale 2012 roku zajmuje I miejsce.

Najefektywniejszy Bank w Polsce

W Krajowym Rankingu: Wyróżniające się Banki Spółdzielcze, kategoria: "Najefektywniejsze Banki" nasz Bank zajął III miejsce. Organizatorem rankingu był miesięcznik Nowoczesny Bank Spółdzielczy. Podstawą oceny były następujące kryteria: dynamika sumy bilansowej, dynamika funduszy własnych, dynamika kredytów, dynamika depozytów, zwrot z kapitału (ROE), zwrot z aktywów (ROA). Wręczenie nagród odbyło się 29 maja 2012 r. w Warszawie.

LIDER REGIONU 2011

W dniu 19 grudnia 2011 r. nasz Bank otrzymał tytuł  LIDER REGIONU 2011 w kategorii Instytucje Finansowe w konkursie Gazety "Nowiny"

Lider Zrzeszenia 2010

Bank Spółdzielczy w Jarosławiu otrzymał tytuł i puchar Lider 2010 Zrzeszenia  Banku Polskiej Spółdzielczości.
Nagroda została przyznana w dniu 22 listopada 2011 r. Zrzeszenie Banku Polskiej Spółdzielczości (BPS) liczy 366 Banków Spółdzielczych. Taką samą nagrodę tutejszy Bank otrzymał w roku ubiegłym.

II miejsce w Rankingu KZBS - Najlepsze Banki Spółdzielcze w Polsce - 08-07-2011

Najlepsza Instytucja Finansowa

W organizowanym przez Rzeczpospolitą Rankingu : Najlepsze Instytucje Finansowe, kategoria : Banki Spółdzielcze, Bank Spółdzielczy w Jarosławiu zajął I miejsce.Wręczenie nagród odbyło się w dniu 21 czerwca 2011r. w Warszawie.

Najlepszy Bank Spółdzielczy w Polsce II

Bank Spółdzielczy w Jarosławiu uzyskał I miejsce w organizowanym przez  miesięcznik finansowy GAZETA BANKOWA konkursie

"Najlepsze Banki 2011 kategoria : Banki Spółdzielcze"

Nagrodę odebrał w dniu 9 czerwca 2011r.

 GEPARDY BIZNESU

Bank Spółdzielczy w Jarosławiu w dniu 31.03.2011 otrzymał nagrodę GEPARDY BIZNESU 2011

   LIDER REGIONU 2010

Bank Spółdzielczy w Jarosławiu otrzymał w dniu 15-12-2010 r. nagrodę LIDER REGIONU w kategorii Bankowość i Finanse.

 "LIDER"

Tytuł LIDER Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. W konkursie uczestniczyło 348 banków spółdzielczych.Ogłoszenie wyników 

                                                                                                                                                                                 -  12.10.2010 r.

 Najlepszy Bank Spółdzielczy w Polsce     

I MIEJSCE w rankingu "Najlepszy Bank Spółdzielczy w Polsce", kategoria: Banki o sumie bilansowej 100-200 mln PLN, organizowanym przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych. Ogłoszenie   

                                                                                                                                                                                                                                                                                           16.07.2010 r.