Zaloguj

"Mój Dom" kredyt mieszkaniowy

Warunki kredytu mieszkaniowego i dodatkowe informacjeNa co możesz przeznaczyć kredyt mieszkaniowy Mój Dom.

  • zakup mieszkania, garażu lub miejsca postojowego;
  • budowa, zakup, remont lub modernizacja domu;
  • nabycie działki budowlanej;  
  • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
  • nabycie prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do mieszkania w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub w prawo odrębnej własności lokalu;
  • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;
  • spłatę zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank

    Inne cechy kredytu:

 

oprocentowanie*

prowizja

1. Oferta "niska rata"

7,18%**

1,50%

2. Oferta "bez prowizji"

7,28%**

0%

3. Oferta standardowa

7,48%

1,50%

* na oprocentowanie kredytu składa się marża Banku i stawka referencyjna WIBOR 3M
** warunkiem korzystania z niniejszej marży jest posiadanie w tut. Banku w całym okresie kredytowania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego z regularnymi miesięcznymi wpływami w wysokości min. 2 000,00 PLN lub rachunku bieżącego z obrotami min. 80% przychodów

Reprezentatywny przykład całkowitej kwoty kredytu hipotecznego, całkowitego kosztu kredytu hipotecznego, całkowitej kwoty do zapłaty przez konsumenta oraz rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania:

I. Oferta „niska rata”

Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 7,65 %  dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 290 000 PLN (bez kredytowanych kosztów); okres kredytowania: 230 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości;  oprocentowanie kredytu: 7,18 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,48 %) i marży Banku w wysokości 1,70%, obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższa marżę kredytu o 1,00 p.p.) oraz przy uwzględnieniu warunku posiadania  w tut. Banku  w całym okresie kredytowania rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego z regularnymi miesięcznymi wpływami w wysokości minimum 2 000 PLN lub rachunku bieżącego z obrotami w wys. min. 80% przychodów. Równa rata miesięczna: 2 326,12 PLN. Całkowity koszt kredytu 249 577,73 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 245 008,73 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 1,50 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 4 350,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 539  577,73 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Kalkulacja został dodana na dzień 16 maja 2022r. na reprezentatywnym przykładzie.  

II.             Oferta „bez prowizji”

Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 7,54 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 290 000 PLN (bez kredytowanych kosztów); okres kredytowania: 230 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości;  oprocentowanie kredytu: 7,28 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,48 %) i marży Banku w wysokości 1,80%, obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższa marżę kredytu o 1,00 p.p.) oraz przy uwzględnieniu warunku posiadania  w tut. Banku w całym okresie kredytowania rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego z regularnymi miesięcznymi wpływami w wysokości minimum 2 000 PLN lub rachunku bieżącego z obrotami w wys. min. 80% przychodów. Równa rata miesięczna: 2 343,51 PLN. Całkowity koszt kredytu 249 227,29 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 249 008,29 PLN, prowizja za udzielenie kredytu: 0,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta. 
Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 539 227,29PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Kalkulacja został dodana na dzień 16 maja 2022r. na reprezentatywnym przykładzie.

III.             Oferta standardowa

Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 7,98 %  dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 290 000 PLN (bez kredytowanych kosztów); okres kredytowania: 230 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości;  oprocentowanie kredytu: 7,48 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,48 %) i marży Banku w wysokości 2,00%, obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższa marżę kredytu o 1,00 p.p.) Równa rata miesięczna: 2 378,48 PLN. Całkowity koszt kredytu 261 619,85 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 257 050,85 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 1,50 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 4 350,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 547 050,85 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Kalkulacja został dodana na dzień 16 maja 2022r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

Kalkulator rat kredytu Mój Dom