Zaloguj

"Mój Dom" kredyt mieszkaniowy

Warunki kredytu mieszkaniowego i dodatkowe informacjeNa co możesz przeznaczyć kredyt mieszkaniowy Mój Dom.

  • zakup mieszkania, garażu lub miejsca postojowego;
  • budowa, zakup, remont lub modernizacja domu;
  • nabycie działki budowlanej;  
  • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
  • nabycie prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do mieszkania w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub w prawo odrębnej własności lokalu;
  • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;
  • spłatę zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank

    Inne cechy kredytu:

 

oprocentowanie*

prowizja

1. Oferta "niska rata"

8,12%**

1,50%

2. Oferta "bez prowizji"

8,22%**

0%

3. Oferta standardowa

8,42%

1,50%

* na oprocentowanie kredytu składa się marża Banku i stawka referencyjna WIBOR 3M
** warunkiem korzystania z niniejszej marży jest posiadanie w tut. Banku w całym okresie kredytowania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego z regularnymi miesięcznymi wpływami w wysokości min. 2 000,00 PLN lub rachunku bieżącego z obrotami min. 80% przychodów
 
 

Reprezentatywny przykład całkowitej kwoty kredytu hipotecznego, całkowitego kosztu kredytu hipotecznego, całkowitej kwoty do zapłaty przez konsumenta oraz rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania:

I. Oferta „niska rata”

Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 8,67 %  dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 290 000 PLN (bez kredytowanych kosztów); okres kredytowania: 230 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości;  oprocentowanie kredytu: 8,12 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 6,42 %) i marży Banku w wysokości 1,70%, obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższa marżę kredytu o 1,00 p.p.) oraz przy uwzględnieniu warunku posiadania  w tut. Banku  w całym okresie kredytowania rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego z regularnymi miesięcznymi wpływami w wysokości minimum 2 000 PLN lub rachunku bieżącego z obrotami w wys. min. 80% przychodów. Równa rata miesięczna: 2 491,76 PLN. Całkowity koszt kredytu 287 673,28 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 283 104,28 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 1,50 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 4 350,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 573  104,28 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Kalkulacja został dodana na dzień 10 czerwca 2022r. na reprezentatywnym przykładzie.  

 

II. Oferta „bez prowizji”

Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 8,55 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 290 000 PLN (bez kredytowanych kosztów); okres kredytowania: 230 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości;  oprocentowanie kredytu: 8,22 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 6,42 %) i marży Banku w wysokości 1,80%, obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższa marżę kredytu o 1,00 p.p.) oraz przy uwzględnieniu warunku posiadania  w tut. Banku w całym okresie kredytowania rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego z regularnymi miesięcznymi wpływami w wysokości minimum 2 000 PLN lub rachunku bieżącego z obrotami w wys. min. 80% przychodów. Równa rata miesięczna: 2 509,73 PLN. Całkowity koszt kredytu 287 454,71 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 287 235,71 PLN, prowizja za udzielenie kredytu: 0,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta.  
Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 577 235,71 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Kalkulacja został dodana na dzień 10 czerwca 2022r. na reprezentatywnym przykładzie.

III. Oferta standardowa

Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 9,00 %  dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 290 000 PLN (bez kredytowanych kosztów); okres kredytowania: 230 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości;  oprocentowanie kredytu: 8,42 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 6,42 %) i marży Banku w wysokości 2,00%, obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższa marżę kredytu o 1,00 p.p.) Równa rata miesięczna: 2 545,84 PLN. Całkowity koszt kredytu 300 112,06 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 295 543,06 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 1,50 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 4 350,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 585 543,06 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Kalkulacja został dodana na dzień 10 czerwca 2022r. na reprezentatywnym przykładzie.

Kalkulator rat kredytu Mój Dom