Zaloguj

Lokaty dla firm w PLN i walutach

Rachunki lokat terminowych w złotych

Rachunek służący do przechowywania środków pieniężnych w zadeklarowanym okresie (od 1 do 36 miesięcy).

Więcej

Lokata "STANDARD" w PLN

Pozwala na gromadzenie środków w okresach od 1 do 36 miesięcy w minimalnej kwocie 1 000 PLN.

Więcej

Lokata "STANDARD" w walutach

Lokata pozwalająca na gromadzenie środków w okresach od 1 do 12 miesięcy w walutach USD oraz EUR.

Więcej

Lokata O/N (overnight)

Jednodniowa lokata dla nadwyżek finansowych rachunku rozliczeniowego.

Więcej