Zaloguj

Lokata "STANDARD" w PLN

Rachunek lokaty terminowej standard umożliwia zdeponowanie środków na terminy od 1 do 36 miesięcy. Środki na rachunku "Standard" są oprocentowane według zmiennej lub stałej stopy procentowej a odsetki naliczane są po okresie umownym. W przypadku wycofania lokaty przed terminem klient otrzymuje odsetki w wysokości stopy procentowej właściwej dla rachunków a’vista.