Zaloguj

Lokata "STANDARD" w PLN

Rachunek lokaty terminowej standard umożliwia zdeponowanie środków na terminy od 1 do 36 miesięcy. Środki na rachunku "Standard" są oprocentowane według zmiennej lub stałej stopy procentowej a odsetki naliczane są po okresie umownym. W przypadku wycofania lokaty przed terminem klient otrzymuje odsetki w wysokości stopy procentowej właściwej dla rachunków a’vista.


Rodzaj lokaty


Minimalna kwota

Oprocentowanie
stałe
do 50 tys. PLN pow. 50 tys. PLN
 1 miesięczna


1 000 PLN


  
0,60%
0,90%*
0,70%
1,00%* 
 3 miesięczna 1,00%
1,20%*
1,10%
1,30%*
 6 miesięczna 1,20%
1,50%*
1,30%
1,60%*
9 miesięczna 1,40%
1,60%*
1,50%
1,70%*
12 miesięczna 1,50%
1,70%*
1,60%
1,80%*
24 miesięczna 1,80%
2,00%*
2,00%
2,20%*
36 miesięczna 2,00%
2,20%*
2,20%
2,40%*

*Dla lokat założonych lub odnowionych do dnia 10.04.2016 r. oprocentowanie obowiązuje do dnia zapadalności lokaty.

Rodzaj lokaty Minimalna kwota Oprocentowanie
zmienne
do 50 tys. PLN pow. 50 tys. PLN
9 miesięczna


1 000 PLN


 
1,40%
1,60%*
1,50%
1,70%*
12 miesięczna 1,50%
1,70%*
1,60%
1,80%*
24 miesięczna 1,80%
2,00%*
2,00%
2,20%*
36 miesięczna 2,00%
2,20%*
2,20%
2,40%*

*Dla lokat założonych lub odnowionych do dnia 10.04.2016 r. oprocentowanie obowiązuje do dnia 30.06.2016 r.