Zaloguj

Lokata progresywna

Dla kogo Lokata progresywna ?

  • dla Klientów posiadających jeden z typów Konta ROR

Lokata progresywna to:

  • atrakcyjne progresywne oprocentowanie - oprocentowanie wzrasta z każdym miesiącem  (średnia efektywna stopa z całego okresu - 0,09 %)
  • szeroka dostępność - dzięki niskiemu wkładowi lokaty są dostępne dla wszystkich, nawet tych, którzy nie dysponują dużymi oszczędnościami
  • pewność zysku - klient z góry wie ile otrzyma odsetek, jeśli dotrzyma do końca okresu umownego
  • większa elastyczność dysponowania środkami
  • waluta – PLN

Najważniejsze cechy lokaty:

  • oprocentowanie  - stałe, progresywne 
  • okres utrzymywania lokaty - 12 miesięcy
  • minimalna kwota lokat - 1 000 PLN
  • kapitalizacja odsetek - po upływie okresu umownego. W przypadku zerwania lokaty przed upływem okresu umownego  odsetki nalicza się za każdy zakończony okres jednomiesięczny według stopy procentowej dla danego okresu, przy czym Bank nie nalicza odsetek za ostatni niepełny okres, w którym nastąpiła wypłata