Zaloguj

Lokata "STANDARD" w PLN

Środki na rachunku lokat terminowych są oprocentowane według zmiennej lub stałej stopy procentowej, a odsetki naliczane są (i dostępne) po okresie umownym lub dla lokat 24 i 36 miesięcznych, odsetki kapitalizowane są po upływie roku, zaś stawiane do dyspozycji klienta po zakończeniu umownego okresu. W przypadku wycofania lokaty przed terminem klient otrzymuje odsetki w wysokości stopy procentowej właściwej dla rachunków a’vista. Przy lokacie terminowej zakładanej w kwocie powyżej 10 tys. zł. istnieje możliwość negocjowania oprocentowania.