Załóż konto
Zaloguj

Lokata "STANDARD" w PLN

Środki na rachunku lokat terminowych są oprocentowane według stałej stopy procentowej, a odsetki naliczane są (i dostępne) po okresie umownym. Lokaty są odnawialne a odsetki kapitalizowane są w dniu zapadłości lokaty