Zaloguj

Kredyty preferencyjne z dopłatą ARIMR

Kredyty preferencyjne

  • Oprocentowanie dla kredytów preferencyjnych inwestycyjnych z dopłatą do oprocentowania: 0,4 x 1,5 stopy redyskonta weksli NBP (min. 3%) dla linii nIP
  • Oprocentowanie dla kredytów preferencyjnych inwestycyjnych z dopłatą do oprocentowania: 0,25 x 1,5 stopy redyskonta weksli NBP (min. 2%) dla linii nKZ, nMR
  • Oprocentowanie dla kredytów preferencyjnych z dopłatą do kapitału - symbol MRcsk: WIBOR 3M + marża banku od 3,00 pp.