Załóż konto
Zaloguj

Kredyty preferencyjne z dopłatą ARIMR

Rodzaj kredytu Oprocentowanie
Kredyty  preferencyjne inwestycyjne z dopłatą do oprocentowania:
symbol RR, Z, PR, K01, DK01 0,67 x (WIBOR 3M+marza 2,5 pp.)
symbol K02, DK02 0,50 %1)
symbol ZC

2,5% przy czym przez 2 lata od daty zawarcia umowy kredytu – 1%

Kredyt preferencyjny z dopłatą do kapitału – symbol MRcsk WIBOR 3M  + marża od 3,00 pp.

1)w przypadku braku ubezpieczenia majątku oprocentowanie jest wyższe i wynosi ( WIBOR 3M + 3,5%) – [(WIBOR 3M +3,5% - 0,5%)/2].