Zaloguj

Kredyty obrotowe

Pozwalają na finansowanie określonych celów. Uruchomienie kredytu odbywa się jednorazowo lub w transzach, a kredyt spłacany jest w ratach lub jednorazowo. Są kredytami nieodnawialnymi, tzn. spłata części lub całości kredytu nie daje możliwości jego ponownego wykorzystania.

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym

 • Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża banku od 3,50 pp.
 • Prowizja pobierana jednorazowo od kwoty kredytu/kwoty podwyższenia: od 1,5%

 

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy

 • Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża banku od 3,50 pp.
 • Prowizja pobierana jednorazowo od kwoty kredytu/kwoty podwyższenia: od 1,5%

Kredyt rewolwingowy

Kredyt rewolwingowy

 • Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża banku od 3,50 pp.
 • Prowizja pobierana jednorazowo od kwoty kredytu/kwoty podwyższenia: 1,5%

 

Kredyt Agro Skup

Kredyt Agro Skup

 • Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża od 3,5 pp.
 • Prowizja pobierana jednorazowo od kwoty kredytu/kwoty podwyższenia: od 1,5%

 

Kredytowa linia hipoteczna

Kredytowa linia hipoteczna

 • Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża od 4,00 pp. - do 5 lat
 • Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża od 4,50 pp. - powyżej 5 lat
 • Prowizja pobierana jednorazowo od kwoty kredytu/kwoty podwyższenia: od 1,5%

 

Ratalna spłata zadłużenia

Ratalna spłata zadłużenia

 • Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża banku od 4,00 pp.
 • Prowizja pobierana jednorazowo od kwoty kredytu/kwoty podwyższenia: od 1,5%