Od 5 kwietnia będzie funkcjonować tylko Nowa Bankowość oraz Bankowość Korporacyjna!

Zaloguj

Kredyt obrotowy

Udzielany podmiotom prowadzącym działalność rolniczą, w PLN, na finansowanie bieżącej działalności rolniczej na okres do 3 lat.