Zaloguj

Firmy i Instytucje

Rachunki

 • Rachunek Biznes
 • Rachunek Biznes Plus
 • Rachunek e-Biznes
 • Rachunek Agro-Biznes
 • Rachunek Wspólnota
 • Rachunek Organizacja
 • Rachunek walutowy
Więcej

Obsługa operacji krajowych

 • Rozliczenia międzybankowe krajowe
Więcej

Obsługa operacji zagranicznych

 • Rozliczenia operacji z bankami zagranicznymi
Więcej

Lokaty

 • Rachunki lokat terminowych w zł
 • Lokata "STANDARD" w PLN
 • Lokata "STANDARD" w walutach
 • Lokata O/N (overnight)
Więcej

Kredyty

 • Kredyty obrotowe
 • Kredyty inwestycyjne
 • Kredyty preferencyjne
Więcej

Gwarancje i poręczenia

Oferowane przez BS gwarancje potwierdzają wiarygodność finansową Klienta względem wierzyciela, a beneficjantowi dają pewność, że otrzyma swoją należność.

Więcej

Prowizje i opłaty

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów instytucjonalnych.

Więcej

Oprocentowania

Tabela oprocentowania produktów bankowych

Więcej