Od 5 kwietnia będzie funkcjonować tylko Nowa Bankowość oraz Bankowość Korporacyjna!

Zaloguj

Firmy i Instytucje

Rachunki

  • Rachunek Biznes
  • Rachunek Biznes Plus
  • Rachunek e-Biznes
  • Rachunek Agro-Biznes
  • Rachunek Wspólnota
  • Rachunek Organizacja
  • Rachunek walutowy
Więcej

Obsługa operacji krajowych

  • Rozliczenia międzybankowe krajowe
Więcej

Obsługa operacji zagranicznych

  • Rozliczenia operacji z bankami zagranicznymi
Więcej

Lokaty

  • Rachunki lokat terminowych w zł
  • Lokata "STANDARD" w PLN
  • Lokata "STANDARD" w walutach
  • Lokata O/N (overnight)
Więcej

Kredyty

  • Kredyty obrotowe
  • Kredyty inwestycyjne
  • Kredyty preferencyjne
Więcej

Gwarancje i poręczenia

Oferowane przez BS gwarancje potwierdzają wiarygodność finansową Klienta względem wierzyciela, a beneficjantowi dają pewność, że otrzyma swoją należność.

Więcej

Prowizje i opłaty

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów instytucjonalnych.

Więcej

Oprocentowania

Tabela oprocentowania produktów bankowych

Więcej