Otwórz konto
Zaloguj

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Uprzejmie informujemy, że depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu objęte są ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U.Nr 209, poz. 1315).

Więcej informacji na temat Bankowego Funduszy Gwarancyjnego: http://www.bfg.pl