Załóż konto
Zaloguj

Bankowość korporacyjna

Trwa proces migracji do Nowej Bankowości która zastąpi dotychczasową - Korporacyjną. Zwracamy Państwa uwagę na zmiany dotyczące logowania. Użytkownicy którzy zostaną przeniesieni do nowej wersji zamiast "Bankowość korporacyjna", do logowania powinni wykorzystywać link pod przyciskiem „Nowa Bankowość”.

Nowy sposób logowania wymaga podania Identyfikatora (JA…..) a następnie wprowadzenie pinu w aplikacji SCSA służącej również  do podpisywania zleceń. Użytkownicy wykorzystujący podczas logowania token Vasco nie będą mogli z niego korzystać, a jego miejsce zastępuje karta mikroprocesorowa.

Aby uzyskań więcej informacji zapraszamy do obejrzenia filmów instruktarzowych oraz przejrzenia instrukcji logowania.

Filmy Instruktarzowe: <KLIKNIJ>

Przeznaczony dla dużych firm, przedsiębiorstw i administracji publicznej Bankowość internetowa w kontekście firmowym to profesjonalny system bankowości elektronicznej z autoryzacją za pomocą karty chipowej, zapewniający jednocześnie maksimum bezpieczeństwa i swobodny dostęp do środków finansowych Twojej firmy 24h na dobę, 365 dni w roku.

System zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i poufności dzięki:

  • identyfikatorowi osobistemu z hasłem użytkownika,
  • karcie chipowej chronionej kodem PIN ze specjalnym czytnikiem.

Poniżej do pobrania pliki dla bankowości internetowej w kontekście firmowym.

Instalator środowiska dla aplikacji SCSA, służacej do autoryzacji kartą mikroprocesorową:
jws-client-windows-1.00.000-x86-pl.msi

Express Elixir

Usługa przelewu natychmiastowego Express Elixir umożliwia przekazanie środków pieniężnych pomiędzy nadawcą a odbiorcą posiadającymi rachunki w bankach będących uczestnikami systemu rozliczeniowego Express Elixir w czasie rzeczywistym.

Kiedy warto korzystać z Express Elixir

To praktyczne rozwiązanie sprawdza  się  zawsze,  gdy  musisz  błyskawicznie  uregulować  należności  lub natychmiast wysłać komuś pieniądze. Środki trafiają na wskazany rachunek bankowy w kilka sekund od zatwierdzenia transakcji.
Dzięki systemowi przelewów natychmiastowych Express Elixir szybko i wygodnie przelejesz pieniądze z banku do banku w sytuacjach, gdy liczy się czas, np:

  • uregulowanie płatności za telefon, gaz czy inne usługi,
  • spłata raty kredytu czy karty kredytowej,
  • konieczność natychmiastowego zasilenia konta bankowego bliskiej osoby,
  • realizacja transakcji wymagających natychmiastowego przepływu środków.

Jak można zlecić przelew natychmiastowy Express Elixir?
w formie papierowej w placówce bankowej,
w formie elektronicznej, poprzez system bankowości elektronicznej.

Kto może korzystać z opcji realizacji przelewów przez Express Elixir?

Klienci indywidualni oraz klienci korporacyjni.

W jakich godzinach możemy realizować przelewy w systemie Express Elixir?

Realizacja przelewów jest możliwa jeśli przelew zostanie złożony w godzinach dostępności systemu rozliczeniowego Express Elixir w Banku Spółdzielczego w Jarosławiu  oraz w banku odbiorcy. Godziny dostępności dla klientów Naszego Banku: od poniedziałku do piątku o godzinie 00:00 do 18:00 oraz od 20:00 do 24:00, soboty w godzinach od 00:00 do 13:00 i od 16:00 do 24:00, w niedziele - od 00:00 do 24:00

Ile kosztuje zlecenie przelewu natychmiastowego Express Elixir?

Opłata za przelew natychmiastowy Express Elixir poprzez Bankowość Internetową wynosi: 5zł

Opłata za przelew realizowany w placówce Banku wynosi: 10 zł

Maksymalna kwota pojedynczego przelewu to 100 000  zł.

Dyspozycja  przelewu natychmiastowego Express  Elixir  nie  może  być  złożona   z  przyszłą   datą  realizacji,  jak  również  na rachunki ZUS oraz na rachunki organów podatkowych (US).

Split Payment

Z dniem 1 lipca 2018 r. zacznie obowiązywać Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment).

Co to oznacza?
Bank Spółdzielczy w Jarosławiu ma obowiązek założenia do dnia 01 lipca 2018 r. każdemu przedsiębiorcy posiadającemu rachunek rozliczeniowy w PLN, specjalnego rachunku bankowego - tzw. Rachunku VAT.

Bank automatycznie otworzy jeden Rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego w Banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN, nawet jeżeli ten nie rozlicza podatku VAT. Na wniosek Klienta posiadającego więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy, Bank może otworzyć kolejne Rachunki VAT.

UWAGA: Zgodnie z ustawą mechanizm podzielonej płatności nie dotyczy Klientów indywidualnych.

Od 01 lipca 2018 r. Klienci Banku Spółdzielczego w Jarosławiu będą mogli wykonać przelew korzystając z dwóch opcji:
1. dotychczasowym sposobem,
2. wykorzystując mechanizm podzielonej płatności, płacąc za fakturę zawierającą płatność podatku VAT.

Rachunek VAT :
1. otwierany automatycznie dla prowadzonych rachunków rozliczeniowych,
2. bez zawarcia odrębnej umowy lub aneksu do umowy zawartej z Bankiem BPS,
3. bez żadnych opłat i prowizji z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku,
4. w PLN.

Przelewy w ramach mechanizmu podzielonej płatności:
1. przy użyciu dedykowanego komunikatu ze wskazaniem:
- numeru faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność,
- numeru NIP kontrahenta,
- kwoty brutto faktury,
-  kwoty VAT,

2. realizacja płatności podzielonej z rachunku rozliczeniowego w kwocie brutto z jednoczesnym przeksięgowaniem na rachunek rozliczeniowy wskazanej kwoty VAT z rachunku VAT (do wysokości środków dostępnych na rachunku VAT),
3. bank odbierający w/w przelew, księguje kwotę brutto na wskazany w przelewie rachunek rozliczeniowy wystawcy faktury, a następnie kwotę VAT przekazuje na dedykowany rachunek VAT, powiązany z danym rachunkiem rozliczeniowym.

Dysponowanie środkami na rachunku VAT:
1. przelew odpowiadający kwocie VAT do dostawców Klienta,
2. przelew pomiędzy własnymi rachunkami VAT w tym samym banku,
3. zapłata VAT do Urzędu Skarbowego,
4. wypłata środków z rachunku VAT w innym celu na podstawie postanowienia naczelnika Urzędu Skarbowego.

Link do ustawy: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000062