Zaloguj

Rodzina 500 Plus

Uprzejmie informujemy, że  od dnia 1 lipca br. w systemie bankowości elektronicznej, można już składać wnioski w Programie Dobry Start (300+)  na wyprawkę szkolną dla uczniów, bez względu na dochód rodziny. Świadczenie mogą otrzymać uczniowie do 20 roku życia lub, w przypadku niepełnosprawności, do 24 roku życia. Świadczenie nie obejmuje dzieci, które w roku szkolnym 2020/2021 idą do przedszkola lub tzw. „zerówki".

Jednocześnie przypominamy, że obecny okres świadczeniowy Programu „Rodzina 500+”  trwa do maja 2021 r. Wnioski na nowy okres świadczeniowy można będzie składać w systemie bankowości elektronicznej … od 1 lutego 2021 r.

Co zmienia się w programie Rodzina 500+ od 1 lipca 2019 r.?

 • Od 1 lipca 2019 r. program Rodzina 500+ obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny
 • Szybsza obsługa administracyjna wniosku = szybsze wypłaty przyznanych świadczeń. Dostaniesz informację o przyznaniu świadczenia na swój adres e-mail (jeżeli nie masz skrzynki e-mail, informację o przyznaniu świadczenia możesz odebrać osobiście w urzędzie.
 • Brak kryterium dochodowego – nie trzeba załączać dokumentów dotyczących dochodów ani dokumentów potwierdzających ustalenie alimentów (w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dzieci).
 • Jeżeli masz przyznane świadczenie na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., złóż od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Otrzymasz wtedy od 1 lipca prawo do świadczenia na dziecko (na które obecnie nie pobierasz 500 +), a od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).
 • Aby otrzymać świadczenie na nowych zasadach, złóż wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. – zyskasz gwarancję, że otrzymasz wyrównanie od lipca. Jeżeli złożysz wniosek po 30 września 2019 r., świadczenie będzie naliczane od momentu złożenia wniosku.
 • Więcej czasu na wypełnienie wniosku na nowonarodzone dziecko. Rodzice będą mieli trzy miesiące na złożenie wniosku, jak również rodzice nowonarodzonych dzieci (obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje co do zasady od miesiąca złożenia wniosku). Jeśli dochowają terminów świadczenie otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Uwaga: zmiana ta, dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 roku.

Wypełnienie wniosku

 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ znajdziesz po zalogowaniu do systemu Bankowości Internetowej, w menu "PROGRAM 300/500 PLUS" lub z poziomu pulpitu użytkownika "300/500 Plus"
                     

 • Wniosek składasz w swoim imieniu. Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.
 • Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 • Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany.
 • W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, instrukcjami wypełniania wniosku na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub skontaktuj się z Organem prowadzącym w gminie, np. MOPS, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje świadczenie wychowawcze.- Informacje dotyczące statusu prezentowanego w potwierdzeniu wysłania wniosku: 
  „Przetwarzany” - trwa przesyłanie wniosku do systemu Emp@tia.
  „Dostarczony” – wniosek został przesłany do systemu Emp@tia.
  „Błąd dostarczenia” – wniosek nie został dostarczony do systemu Emp@tia. Wyślij wniosek jeszcze raz.

 Informacje dotyczące załączników:

 • Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.
 • Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.
 • Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.
 • Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.
 • Formaty załączników: PNG, JPG lub PDF.


Gdzie mogę złożyć Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w Programie Rodzina 500 plus (zwany dalej wnioskiem Rodzina 500+)?
Wniosek możesz złożyć przez internet:
- w naszej bankowości internetowej,
- przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS-u,
- w serwisie Emp@tia,
- w serwisach bankowości internetowej wybranych banków w Polsce.

Wniosek Rodzina 500+ możesz złożyć również za pośrednictwem poczty lub osobiście we właściwym urzędzie (np. Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej). Wniosku Rodzina 500+ nie możesz złożyć w naszych oddziałach ani przez infolinię.

Kto składa Wniosek Rodzina 500+? Czy wniosek składa jeden rodzic, czy oboje?
Wniosek składa jeden z rodziców. Nie ma znaczenia stan cywilny rodziców. Wsparcie dostaną wszystkie rodziny — takie, w których rodzice żyją w związku małżeńskim albo związku nieformalnym oraz te, w których jeden z rodziców samotnie wychowuje dzieci. Jeśli rodzice są po rozwodzie — wniosek składa ten rodzic, z którym dziecko zamieszkuje. Jeśli dziecko zamieszkuje z obojgiem rodziców, wniosek składa rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem. Jeśli rodzice dzielą się opieką nad dzieckiem zgodnie z planem wychowawczym (na podstawie orzeczenia sądu ustanawiającego opiekę naprzemienną) — oboje mogą złożyć wniosek. Dostaną wsparcie proporcjonalnie do wymiaru opieki.

Czy zaświadczenie o dochodach jest wymagane?
Od 1 lipca 2019 roku kryterium dochodowe przestaje obowiązywać i ze świadczenia skorzystać mogą wszyscy rodzice. Wsparcie w wysokości 500 złotych miesięcznie przysługuje na wszystkie dzieci do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Do jakiego urzędu (organu prowadzącego) mam skierować wniosek?
Organem właściwym prowadzącym postępowanie o świadczenie wychowawcze jest urząd miasta/gminy lub ośrodek pomocy społecznej najbliższy Twojego miejsca zamieszkania, zwany dalej urzędem. Lista urzędów jest dostępna m.in. we wniosku w naszej bankowości internetowej. Jeśli masz wątpliwości, gdzie skierować wniosek w formie tradycyjnej, zapytaj w najbliższym urzędzie

Jak można poprawić Wniosek Rodzina 500+?
Jeśli we wniosku oświadczenie Rodzina 500+ urząd stwierdzi błędy, to pisemnie poprosi Cię o wyjaśnienie lub uzupełnienie wniosku. Jeśli zorientowałeś się, że popełniłeś błędy we wniosku, możesz, nie czekając na pisemną informację z gminy, samodzielnie złożyć raz jeszcze poprawny wniosek w naszej bankowości internetowej. Wniosek będzie miał nadany osobny i wyższy numer niż poprzednio złożony.

Kiedy i skąd mogę pobrać potwierdzenie złożenia wniosku Rodzina 500+ wystawiane prze Bank?
Potwierdzenie złożenia wniosku „Rodzina 500+” możesz pobrać od razu po złożeniu wniosku w serwisie internetowym. Status potwierdzenia może się zmieniać i będzie aktualizowany raz na dobę. W momencie przekazania wniosku z Banku do systemu emp@tia, odpowiedzi na wszelkie pytania i obsługę wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ przejmują organy prowadzące w gminie, którym podlega wnioskujący o świadczenie. 

Czy i jak mogę pobrać kopię wypełnionego wniosku Rodzina 500+?
Kopię pobranego wniosku Rodzina 500+ możesz pobrać tylko 1 raz od razu po wysłaniu wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem  serwisu internetowego

Jak zmienić numer konta, na które będą przekazywane środki z Programu Rodzina 500 plus?
Jeśli chcesz zmienić konto, na które mają być przekazywane środki z Programu Rodzina 500 plus, skontaktuj się z urzędem w Twojej gminie, który wskazałeś we Wniosku Rodzina 500+

Czy osoba niepełnoletnia może złożyć Wniosek Rodzina 500+?
Osoba niepełnoletnia może złożyć Wniosek Rodzina 500+ za zgodą przedstawiciela ustawowego. Jednak może to zrobić wyłącznie osobiście w urzędzie. 

Dlaczego Bank nie chce mnie informować o statusie wniosku Rodzina 500+?
Bank umożliwia jedynie złożenie wniosku Rodzina 500+ i wysłanie go z serwisu internetowym banku do organu prowadzącego w gminie poprzez system emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ze względu na to, że Bank po przesłaniu wniosku Rodzina 500+ do systemu emp@tia, nie może przechowywać danych z wniosku, nie ma tym samym możliwości informowania o statusie wniosku po przesłaniu go do organu prowadzącego w gminie. W razie pytań o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z organem prowadzącym w Twojej gminie

Urodziło mi się kolejne dziecko. Jak złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ za pośrednictwem banku ?
Nie ma możliwości korekty/aktualizacji już złożonego wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku. Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie uległa zmianie, skontaktuj się niezwłocznie z organem prowadzącym w Twojej gminie. Jeśli jednak chcesz ubiegać się o świadczenie wychowawcze na dziecko, na które dotychczas nie złożyłeś wniosku, możesz za pośrednictwem serwisu internetowego złożyć wniosek na „nowe” dziecko.

K
iedy mogę się spodziewać wypłaty świadczenia?
Wypłata świadczenia wychowawczego uzależniona jest od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek:

 • Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie (z wyrównaniem od lipca) zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
 • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie (z wyrównaniem od lipca) zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
 • Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie (z wyrównaniem jedynie od października) zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
 • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie (z wyrównaniem jedynie od listopada), zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.
 • Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie (z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku) zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019 roku świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają od 1 lipca 2019 roku jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.
Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca zostanie im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko, (na które obecnie nie pobierają 500 plus), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci, (na które świadczenia są już przyznane do końca września).
Nowelizacja ustawy wydłuża też – do 31 maja 2021 r. – pierwszy okres, na jaki zostanie przyznane świadczenie wychowawcze na nowych zasadach. Oznacza to, że rodzice nie będą składać ponownie wniosków o świadczenie wychowawcze w 2020 r.

  Z kim mogę się skontaktować w sprawie programu Rodzina 500+?
 Kontaktuj się przede wszystkim z organem prowadzącym postępowanie w gminie, w której mieszkasz – to jest organ, który będzie rozpatrywał Twój wniosek,  wydawał decyzję administracyjną w Twojej sprawie i wypłacał świadczenie w przypadku decyzji pozytywnej.

Numery infolinii, które zlokalizowane są w każdym województwie:

 • Dolnośląskie: (71) 340 60 11, (71) 340 61 17
 • Kujawsko-Pomorskie: 800 500 112
 • Lubelskie: (81) 742 42 40
 • Lubuskie: (95) 711 55 00
 • Łódzkie: (42) 664 20 20, (42) 664 20 12
 • Małopolskie: (12) 392 15 83, (12) 392 15 85
 • Mazowieckie: (22) 695 71 22
 • Opolskie: (77) 452 45 00
 • Podkarpackie: 800 100 990
 • Podlaskie: (85) 743 94 99
 • Pomorskie: (58) 307 71 28, (58) 307 75 28, (58) 307 75 78
 • Śląskie: (32) 207 70 05
 • Świętokrzyskie: (41) 342 16 35, (41) 342 12 05
 • Warmińsko-Mazurskie: (55) 237 45 94
 • Wielkopolskie: (61) 854 11 77
 • Zachodnio-pomorskie : (91) 430 34 25

W Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej infolinia działa pod numerem (22) 529 06 68


1.       Kiedy i skąd mogę pobrać potwierdzenie złożenia wniosku Rodzina 500+ wystawiane prze Bank?

Potwierdzenie złożenia wniosku „Rodzina 500+” możesz pobrać od razu po złożeniu wniosku w serwisie internetowym banku X. Status potwierdzenia może się zmieniać i będzie aktualizowany raz na dobę  w ______________.  .

W momencie przekazania wniosku z Banku do systemu emp@tia, odpowiedzi na wszelkie pytania i obsługę wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ przejmują organy prowadzące w gminie, którym podlega wnioskujący o świadczenie.


 [ŻB1]Do potwierdzenia w każdym z banków

 [ŻB2]Lokalizacja indywidualna dla banku

Składając Wniosek Rodzina 500+, przestrzegaj zasad bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej. Ważne informacje:

 • Wniosek Rodzina 500+ dostępny jest bezpłatnie po zalogowaniu się do bankowości.
 • Nie trzeba instalować na komputerze żadnych aplikacji ani oprogramowania, aby wypełnić wniosek Rodzina 500+.
 • Po zalogowaniu do systemu, w celu załadowania załączników nie będzie wymagane podanie kodu z narzędzia autoryzacyjnego. 
 • Jako potwierdzenie wysłania wniosku Rodzina 500+ otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) z adresu e-mail: upo500plus@mrpips.gov.pl. UPO będzie przesyłane po wpłynięciu wniosku do systemu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o nazwie Emp@tia.

  Bank będzie Cię informował o możliwości złożenia wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem systemu w formie wiadomości wysłanej w systemie. Jeśli otrzymasz podejrzaną korespondencję w sprawie udostępnienia wniosku Rodzina 500+ od innego nadawcy lub ktoś poprosi Cię o podanie danych do logowania i haseł jednorazowych w tej sprawie, zgłoś to niezwłocznie za pośrednictwem Infolinii Banku.

  Przypominamy, że w związku z wnioskiem Rodzina 500+ bank nie prosi o podawanie jakichkolwiek danych drogą e-mailową lub SMS-ową. Prosimy o zachowanie ostrożności i ograniczonego zaufania w stosunku do e-maili lub SMS-ów, w których znajduje się prośba o podanie poufnych danych lub skorzystanie z linków, kierujących na strony internetowe banków.