Zaloguj

Aktualności

Dodano: 27.09.2017
Bank Spółdzielczy w Jarosławiu (Bank) informuje, że obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (Dz.U.UE.L.2015.141.1 z dnia 5 czerwca 2015 r.). Dla zapewnienia zgodności z wymogami wskazanego Rozporządzenia należy umieszczać na dyspozycjach dokonania przelewu krajowego lub zagranicznego bez względu na walutę, składanych zarówno w formie papierowej, jak i za pośrednictwem systemu bankowości internetowej i mobilnej następujące informacje: numer rachunku zleceniodawcy oraz numer rachunku odbiorcy, pełną nazwę / imię i nazwisko zleceniodawcy, pełną nazwę / imię i nazwisko odbiorcy, pełny adres zleceniodawcy: miasto, nazwa ulicy z numerem domu i lokalu
strona 3 z 12