Zaloguj

Aktualności

Zmiana dot. sposobu obsługi przelewów do ZUS w systemach bankowości internetowej
Dodano: 30.12.2017

Szanowni Klienci!

Uprzejmie informujemy, że w związku z nowymi zasadami opłacania składek do ZUS wchodzącymi w życie od dnia 1 stycznia 2018 r., od tego dnia również zostanie zmieniony sposób obsługi przelewów ZUS w bankowości internetowej detalicznej i korporacyjnej.
Po zmianie przelewy do ZUS będą wprowadzane jako zwykłe przelewy, a dotychczasowe opcje dla przelewów ZUS zostaną wyłączone.
Wszystkie składki od 2018 r. opłacane będą na indywidualny otrzymany od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych numer konta składkowego. Klient nie musi podawać na przelewie żadnych dodatkowych danych, które obecnie decydują o identyfikacji wpłaty (np. NIP, REGON, typ wpłaty, numer deklaracji, miesiąc i rok, za który są opłacane składki). ZUS sam podzieli wpłaconą kwotę i odpowiednio rozliczy składkę. W tytule przelewu można wpisać np. Przelew do ZUS.

Więcej informacji na stronie ZUS-u: http://www.zus.pl/eskladka

Data ostatniej zmiany: 10.08.2018 16:01