Zaloguj

Aktualności

Bankowość internetowa - wyłączenie przeglądarki Internet Explorer 8
Dodano: 27.02.2017

Uprzejmie informujemy, że w trosce o utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w systemach bankowości internetowej wykluczono z użytku przeglądarki internetowe posługujące się łańcuchem szyfrowania DES. Z tego powodu korzystanie z bankowości elektronicznej np. w przeglądarce Internet Explorer 8 (IE 8) dla windows XP nie jest już możliwe.

System Windows XP nie jest już wspierany przez producenta, nie zalecamy zatem wykorzystywania tego systemu do pracy w bankowości elektronicznej.

Pozostałe przeglądarki internetowe takie jak Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera umożliwiają korzystanie z bankowości internetowej, jednak dla bezpieczeństwa sugerujemy ich systematyczną aktualizację.

W przypadku używania przeglądarki internetowej Firefox w wersji 52 i wyższej dla bankowości korporacyjnej, gdzie autoryzacja zleceń odbywa się z użyciem karty kryptograficznej zablokowane jest domyślnie uruchamianie apletów wymagających wtyczki Java. Producent umożliwił jednak włączenie tej funkcjonalności. Instrukcja: "Uruchomienie Javy dla FireFox 52.pdf "znajduje się w następującej lokalizacji: http://www.bsjaroslaw.pl/bankowosc-korporacyjna. W przypadku wykorzystywania tej wersji przegladarki prosimy zastosować opisaną zmianę.

Data ostatniej zmiany: 27.09.2017 11:16