Zaloguj

Aktualności

Ustawowe wakacje kredytowe
Dodano: 28.07.2022Wnioski o zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego w latach 2022 - 2023 jest już dostępny.

Wniosek można złożyć w formie:

  • elektronicznej mailowej na adres e-mail: wnioski@bsjaroslaw.pl,
  • w systemie bankowości internetowej: w miniaplikacji wnioski,
  • pisemnej w placówce Banku lub przesyłką pocztową (decyduje data wpływu do banku)

Wniosek dostępny poniżej:

Prosimy o składanie wniosku najpóźniej przed dniem płatności raty kredytu.

Data ostatniej zmiany: 08.08.2022 12:05