Zaloguj

Aktualności

Zwiększenie limitu kartowych operacji zbliżeniowych
Dodano: 23.03.2020

Szanowni Klienci

Informujemy, że w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa organizacje płatnicze Visa oraz Mastercard zwiększyły limit kwoty transakcji zbliżeniowych nie wymagających podawania PIN (dla kart bestykowych Visa PayWave oraz MasterCard PayPass) do kwoty 100 PLN. Wymaganie podawania numeru PIN jest jednak zależne od konfiguracji systemu (terminala) w sklepach lub punktach usługowych.
Możliwe jest zatem, że jeszcze przez jakiś czas, w przypadku kolejnych płatności zbliżeniowych do kwoty 100 PLN w jednym sklepie będziecie Państwo proszeni o podanie PIN, a w kolejnym już nie.

Aktywny pozostaje ciągle limit kumulatywny, czyli zabezpieczenie polegające na zliczaniu transakcji zbliżeniowych (do 100 zł) pod względem wartości.
Podczas wykonywania kolejnych transakcji bezstykowych (bez podawania PIN), po przekroczeniu limitu określonego na 200 zł, wymagane jest użycie karty w styku i zatwierdzenie transakcji kodem PIN.
Zresetowanie limitu następuje tylko przy wprowadzeniu kodu PIN, bez względu na czas pomiędzy kolejnymi transakcjami.
Limit kumulatywny nie dotyczy naklejki zbliżeniowej.
Przykład:
Klient wykonuje transakcje zbliżeniowe kolejno na 40 zł, 80 zł, 50 zł, 20 zł, 15 zł.
Podczas wykonania transakcji wymienionej jako ostatnia, na kwotę 15 zł operacja nie będzie możliwa do realizacji w trybie zbliżeniowym bez PIN, ponieważ łączna suma tych transakcji przekracza 200 zł. Klient otrzyma odmowę, ale po włożeniu karty do czytnika terminala i wprowadzeniu kodu PIN, transakcja dojdzie do skutku.
Limit kumulatywny zabezpiecza środki Klienta na wypadek kradzieży karty - uniemożliwia wykonywanie niskokwotowych transakcji bez podania kodu PIN, przez osoby nieupoważnione.

Data ostatniej zmiany: 31.03.2020 09:19