Zaloguj

Aktualności

Ważne! Zmiany w bankowości elektronicznej.
Dodano: 26.08.2019

 

Szanowni Klienci

Informujemy, że w związku z wejściem w życie od dnia 14.09.2019 r. zapisów ustawy o usługach płatniczych dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (tzw. PSD2), która nakłada na dostawców usług płatniczych, w tym na nasz Bank obowiązek silnego uwierzytelnienia użytkownika w systemach bankowości elektronicznej zmianie ulegną zasady logowania oraz autoryzacji zleceń. Zmiany te będą dotyczyły zarówno systemów bankowości internetowej jak transakcji kartowych.

W przypadku internetowych transakcji kartowych:

  • dodany zostanie dodatkowy element bezpieczeństwa w postaci kodu PIN dla transakcji internetowych – jeden dla użytkownika, niezależnie od posiadanej liczby kart.
  • dodana zostanie możliwość ustanowienia „ Zaufanego Akceptanta” i wykonywanie transakcji u tego Akceptanta bez silnego uwierzytelnienia

Podczas dokonywania transakcji internetowej, Klient będzie proszony o podanie „kodu PIN do transakcji internetowych” – co będzie pierwszym etapem uwierzytelnienia. W przypadku poprawnego wprowadzenia kodu PIN, Klient jako drugi  czynnik uwierzytelnienia otrzyma znany już z dotychczasowego działania - jednorazowy kod SMS.
„Kod PIN dla transakcji internetowych” Klient będzie ustalał w portalu Kartosfera (www.kartosfera.pl)

W systemie bankowości internetowej CBP (Nowa bankowość):

  • Dla użytkowników korzystających z autoryzacji kodem SMS, w procesie logowania hasłem dodany zostanie drugi element w postaci kodu SMS.
  • Dla użytkowników korzystających obecnie z autoryzacji mobilnej mTokenem Asseco MAA, w procesie logowania hasłem dodany zostanie drugi element w postaci potwierdzenia logowania w aplikacji mToken Asseco MAA.

W przypadku systemu bankowości korporacyjnej

  • Dla użytkowników obecnie użytkujących karty mikroprocesorowe do podpisywania transakcji, proces logowania hasłem stałym zastąpiony zostanie logowaniem kartą mikroprocesorową, zapewniając dwuskładnikowe logowanie.
  • Dla użytkowników korzystających z tokenów Vasco DP260 wprowadzona zostanie metoda podpisu transakcji kartą mikroprocesorową z wykorzystaniem aplikacji Asseco SCSA, która udostępniona zostanie przed 14.09.2019 r. W tym wypadku w procesie podpisywania transakcji karta mikroprocesorowa zastąpi token Vasco.

Szczegółowe opisy działania procesów autentykacji z wykorzystaniem powyżej wymienionych elementów zostaną udostępnione na naszej stronie internetowej w najbliższym czasie

Data ostatniej zmiany: 26.08.2019 15:14