Zaloguj

Aktualności

Odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku.
Dodano: 29.04.2019

Zebranie Przedstawicieli Banku

W dniu 24 kwietnia br. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jarosławiu. Pozytywnie oceniono działalność Banku w 2018r.

Podjęto uchwały w następujących sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Jarosławiu za 2018 rok,
b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jarosławiu w 2018 roku,
c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzilczego w Jarosławiu w 2018 roku,
d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
e) podział nadwyżki bilansowej,
f) określenia maksymalnej sumy zobowiązań za 2019r.
g) określenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturowej Banku na rok 2019r.

Data ostatniej zmiany: 23.08.2019 08:10