Zaloguj

Aktualności

Mechanizm Podzielonej Płatności - Split Payment
Dodano: 29.06.2018


Z dniem 1 lipca 2018 r. zacznie obowiązywać Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment).

Co to oznacza?
Bank Spółdzielczy w Jarosławiu ma obowiązek założenia do dnia 01 lipca 2018 r. każdemu przedsiębiorcy posiadającemu rachunek rozliczeniowy w PLN, specjalnego rachunku bankowego - tzw. Rachunku VAT.

Bank automatycznie otworzy jeden Rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego w Banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN, nawet jeżeli ten nie rozlicza podatku VAT. Na wniosek Klienta posiadającego więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy, Bank może otworzyć kolejne Rachunki VAT.

UWAGA: Zgodnie z ustawą mechanizm podzielonej płatności nie dotyczy Klientów indywidualnych.

Od 01 lipca 2018 r. Klienci Banku Spółdzielczego w Jarosławiu będą mogli wykonać przelew korzystając z dwóch opcji:
1. dotychczasowym sposobem,
2. wykorzystując mechanizm podzielonej płatności, płacąc za fakturę zawierającą płatność podatku VAT.

Rachunek VAT :
1. otwierany automatycznie dla prowadzonych rachunków rozliczeniowych,
2. bez zawarcia odrębnej umowy lub aneksu do umowy zawartej z Bankiem BPS,
3. bez żadnych opłat i prowizji z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku,
4. w PLN.

Przelewy w ramach mechanizmu podzielonej płatności:
1. przy użyciu dedykowanego komunikatu ze wskazaniem:
- numeru faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność,
- numeru NIP kontrahenta,
- kwoty brutto faktury,
-  kwoty VAT,

2. realizacja płatności podzielonej z rachunku rozliczeniowego w kwocie brutto z jednoczesnym przeksięgowaniem na rachunek rozliczeniowy wskazanej kwoty VAT z rachunku VAT (do wysokości środków dostępnych na rachunku VAT),
3. bank odbierający w/w przelew, księguje kwotę brutto na wskazany w przelewie rachunek rozliczeniowy wystawcy faktury, a następnie kwotę VAT przekazuje na dedykowany rachunek VAT, powiązany z danym rachunkiem rozliczeniowym.

Dysponowanie środkami na rachunku VAT:
1. przelew odpowiadający kwocie VAT do dostawców Klienta,
2. przelew pomiędzy własnymi rachunkami VAT w tym samym banku,
3. zapłata VAT do Urzędu Skarbowego,
4. wypłata środków z rachunku VAT w innym celu na podstawie postanowienia naczelnika Urzędu Skarbowego.

Link do ustawy: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000062

Link do instrukcji: Mechanizm podzielnej płatności

Data ostatniej zmiany: 07.12.2018 09:01