Zaloguj

Aktualności

Zmiany w transakcjach zbliżeniowych kartą bankową
Dodano: 26.04.2018

Szanowni Klienci

Informujemy, że zmienia się sposób obsługi operacji zbliżeniowych dla kart bestykowych Visa PayWave (z limitem jednorazowej operacji bezstykowej: 30 zł) oraz MasterCard PayPass (z limitem jednorazowej operacji równym 50 zł). Transakcje takie objęte będą dodatkowym zabezpieczeniem polegającym na ograniczeniu kwotowym dla kolejnych operacji wykonanych bezstykowo.
Dzięki zmianie, po przekroczeniu limitu określonego na 200 PLN, wymagane będzie użycie karty w styku i zatwierdzenie transakcji kodem PIN. Zresetowanie limitu następuje tylko przy wprowadzeniu kodu PIN, bez względu na czas pomiędzy kolejnymi transakcjami.  Limit nie dotyczy naklejki zbliżeniowej.

Przykład (dotyczy karty MasterCard, gdzie maksymalna kwota pojedyńczej transakcji bez PIN to 50 zł):
Klient wykonuje transakcje zbliżeniowe kolejno na 40 zł, 20 zł, 40 zł, 49 zł, 39 zł, 45 zł.
Podczas wykonania transakcji wymienionej jako ostatnia, na kwotę 45 zł operacja nie będzie możliwa do realizacji w trybie zbliżeniowym bez PIN, ponieważ łączna suma tych transakcji przekracza 200 zł. Klient otrzyma odmowę, ale po włożeniu karty do czytnika terminala i wprowadzeniu kodu PIN, transakcja dojdzie do skutku.

Limit kumulatywny, zliczający transakcje zbliżeniowe pod względem wartości, zabezpieczy środki Klienta na wypadek kradzieży karty - uniemożliwi wykonywanie niskokwotowych transakcji bez podania kodu PIN, przez osoby nieupoważnione.

Data ostatniej zmiany: 10.08.2018 16:01