Strona główna » Rolnicy » Obsługa operacji krajowych » Wypłata

Nasze placówki

Bank Spółdzielczy w Jarosławiu
ul. Słowackiego 7, 37-500 Jarosław
tel.: 16 621 04 31, fax: 16 621 62 63

Bankomaty

Dowiedz się, co
zrobić w sytuacji
utraty dokumentów

Wypłata

A A A

Wypłata gotówki następuje na podstawie kart płatniczych, czeków gotówkowych wystawionych przez Posiadacza Rachunku lub dowodów wypłaty sporządzonych przez Bank w formie wydruków komputerowych na podstawie ustnego zlecenia (w przypadku, gdy rachunkiem dysponuje tylko jedna osoba).