Strona główna » Bank » O Banku » Władze Banku

Nasze placówki

Bank Spółdzielczy w Jarosławiu
ul. Słowackiego 7, 37-500 Jarosław
tel.: 16 621 04 31, fax: 16 621 62 63

Bankomaty

Dowiedz się, co
zrobić w sytuacji
utraty dokumentów

Władze Banku

A A A

ZARZĄD

  • Zbigniew Baryła – Prezes Zarządu
  • Teresa Gąsior – Członek Zarządu ds. handlowych
  • Halina Drzymała – Członek Zarządu ds. finansowo-księgowych

RADA NADZORCZA

  • Julian Kudła – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  • Józef Długoń – Zastępca Przewodniczącego,
  • Dariusz Gołąb – Sekretarz,
  •  Marian Kubaszek – Członek,
  • Lesław Bąk – Członek,
  • Józef Mazurkiewicz – Członek,
  • Edwarda Szumigraj - Członek