Strona główna » Bank » Utracone dokumenty

Nasze placówki

Bank Spółdzielczy w Jarosławiu
ul. Słowackiego 7, 37-500 Jarosław
tel.: 16 621 04 31, fax: 16 621 62 63

Bankomaty

Dowiedz się, co
zrobić w sytuacji
utraty dokumentów

Utracone dokumenty

A A A

W razie utraty dokumentów poświadczających tożsamość (dowód osobisty, dowód tymczasowy, paszport, prawo jazdy, książeczka marynarska czy wojskowa) należy dla własnego bezpieczeństwa jak najszybciej poczynić następujące kroki:

  1. powiadomić jeden z oddziałów znajdujących się w sieci banku, w którym posiadamy rachunek lub którego jesteśmy stałym klientem – tak postępujemy zarówno w przypadku zwykłego zgubienia, jak i utraty dokumentu w wyniku kradzieży;
  2. złożyć wniosek o zastrzeżenie dokumentu – dyspozycja jest potrzebna aby bank wpisał zastrzeżenie do Centralnej Bazy Danych Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. Pisemne potwierdzenie przyjęcia dyspozycji może być wydawane na życzenie klienta;
  3. powiadomić najbliższą jednostkę policji jeśli dokument został utracony w wyniku kradzieży;
  4. Ostatni krok to podjęcie działań w celu uzyskania nowego dokumentu.

Informacja wskazująca, że dokument jest zastrzeżony w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE, a tym samym wyeliminowany z obrotu, pojawia się we wszystkich placówkach bankowych i u innych podmiotów uczestniczących w Systemie w czasie niemal rzeczywistym.