Strona główna » Rolnicy » Rachunki » Rachunek pomocniczy

Nasze placówki

Bank Spółdzielczy w Jarosławiu
ul. Słowackiego 7, 37-500 Jarosław
tel.: 16 621 04 31, fax: 16 621 62 63

Bankomaty

Dowiedz się, co
zrobić w sytuacji
utraty dokumentów

Rachunek pomocniczy

A A A

Rachunek pomocniczy przeznaczony jest do gromadzenia środków pieniężnych i przeprowadzenia rozliczeń związanych z wyodrębnionymi celami. Rachunek ten prowadzony jest analogicznie jak rachunek bankowy.