Strona główna » Rolnicy » Rachunki » Rachunek Agro Biznes

Nasze placówki

Bank Spółdzielczy w Jarosławiu
ul. Słowackiego 7, 37-500 Jarosław
tel.: 16 621 04 31, fax: 16 621 62 63

Bankomaty

Dowiedz się, co
zrobić w sytuacji
utraty dokumentów

Rachunek Agro Biznes

A A A
Otwarcie rachunku
0 zł
Prowadzenie rachunku (miesięcznie)
5 zł
Obsługa bankowości internetowej
0 zł
Wydanie tokena
0 zł
Przelew wewnątrz banku
0 zł
Przelew internetowy do ZUS i US
0 zł
Przelew internetowy do innego banku
0,9 zł
Przelew papierowy do innego banku
4,5 zł
Wpłata gotówkowa
0,2 % min. 2 zł
Wypłata gotówkowa
0,1 % min. 2 zł
Wydanie karty
0 zł
Użytkowanie karty
4 zł *

*) Opłata pobierana od kart wydanych od 28.04.2014r lub wznowionych od 01.07.2014r. w przypadku niedokonania żadnych lub dokonania
operacji bezgotówkowych zaksięgowanych w miesięcznym cyklu prowizyjnym na kwotę mniejszą niż 300 zł. Dla kart wydanych i wznowionych
przed tym terminem opłata wynosi 4 zł. w przypadku niedokonania lub dokonania operacji bezgotówkowych zaksięgowanych w miesięcznym
cyklu prowizyjnym na kwotę mniejszą niż 200 zł.

 Pełna Taryfa opłat i prowizji  do pobrania w załączniku poniżej 

 Oprocentowanie : 

Aktualne oprocentowanie środków na rachunku wynosi:  0,01 %.