Strona główna » Rolnicy » Obsługa operacji krajowych » Polecenie zapłaty

Nasze placówki

Bank Spółdzielczy w Jarosławiu
ul. Słowackiego 7, 37-500 Jarosław
tel.: 16 621 04 31, fax: 16 621 62 63

Bankomaty

Dowiedz się, co
zrobić w sytuacji
utraty dokumentów

Polecenie zapłaty

A A A

Polecenie zapłaty stanowi alternatywę dla polecenia przelewu. Cechą różniącą od dotychczas dostępnych form rozliczeń jest inicjowanie płatności przez wierzyciela (a nie dłużnika), który "zleca" swojemu bankowi pobranie określonej kwoty należności z rachunku dłużnika . Bank wierzyciela przesyła polecenie zapłaty do banku dłużnika, ten z kolei pobiera żądaną kwotę ze wskazanego rachunku i przekazuje środki do banku wierzyciela, w celu ich zapisania na rachunku zleceniodawcy rozliczenia.

Polecenie zapłatyułatwia dokonywanie rozliczeń zarówno wierzycielom , jak i dłużnikom: m.in. zwalnia z obowiązku czuwania nad terminami spłat, gwarantując terminowe wywiązanie się z zobowiązań płatniczych i wpływa na oszczędzanie czasu, jaki do tej pory zmuszeni byli oni przeznaczać na dokonywanie comiesięcznych wpłat w banku lub urzędzie pocztowym.