Strona główna » Rolnicy » Obsługa operacji zagranicznych » Polecenie wypłaty

Nasze placówki

Bank Spółdzielczy w Jarosławiu
ul. Słowackiego 7, 37-500 Jarosław
tel.: 16 621 04 31, fax: 16 621 62 63

Bankomaty

Dowiedz się, co
zrobić w sytuacji
utraty dokumentów

Polecenie wypłaty

A A A

Polecenie wypłaty oznacza skierowanie do banku zagranicznego (tzw. zlecenie polecenia wypłaty za granicę) albo otrzymanie z banku zagranicznego lub krajowego banku dewizowego (tzw. polecenie wypłaty z zagranicy) zlecenia wypłacenia określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego beneficjenta (tj. osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej). BS realizuje polecenia wypłaty nieuwarunkowane (nie wymagające spełnienia przez beneficjenta określonych warunków) i uwarunkowane.