Strona główna » Rolnicy » Obsługa operacji zagranicznych » Polecenia wypłaty za granicę

Nasze placówki

Bank Spółdzielczy w Jarosławiu
ul. Słowackiego 7, 37-500 Jarosław
tel.: 16 621 04 31, fax: 16 621 62 63

Bankomaty

Dowiedz się, co
zrobić w sytuacji
utraty dokumentów

Polecenia wypłaty za granicę

A A A

Polecenia wypłaty za granicę przyjmowane są we wszystkich oddziałach. Istnieje możliwość realizacji polecenia wypłaty w trybie przyspieszonym.