Strona główna » Firmy i Instytucje » Obsługa operacji krajowych

Nasze placówki

Bank Spółdzielczy w Jarosławiu
ul. Słowackiego 7, 37-500 Jarosław
tel.: 16 621 04 31, fax: 16 621 62 63

Bankomaty

Dowiedz się, co
zrobić w sytuacji
utraty dokumentów

Obsługa operacji krajowych

A A A

Bank Spółdzielczy posiada 8 placówek miejscowych i zamiejscowych. Przekazywanie środków pieniężnych pomiędzy nimi następuje w trybie online. BS jest użytkownikiem Systemu Elektronicznej Izby Rozrachunkowej - Eliksir, dzięki temu rozliczenia z innymi bankami, korzystającymi z tego systemu, następują w tym samym dniu roboczym. Gromadzenie środków i przeprowadzanie rozliczeń związanych z działalnością gospodarczą może odbywać się przy wykorzystaniu następujących form rozliczeń pieniężnych: