Strona główna » Firmy i Instytucje » Lokaty

Nasze placówki

Bank Spółdzielczy w Jarosławiu
ul. Słowackiego 7, 37-500 Jarosław
tel.: 16 621 04 31, fax: 16 621 62 63

Bankomaty

Dowiedz się, co
zrobić w sytuacji
utraty dokumentów

Lokaty

A A A

Rachunki lokat terminowych w złotych

Rachunek służący do przechowywania środków pieniężnych w zadeklarowanym okresie (od 1 do 36 miesięcy)

Lokata "STANDARD" w PLN

Pozwala na gromadzenie środków w okresach od 1 do 36 miesięcy w minimalnej kwocie 1 000 PLN

Lokata "STANDARD" w walutach

Lokata pozwalająca na gromadzenie środków w okresach od 1 do 12 miesięcy w walutach USD oraz EUR

Lokata O/N (overnight)

Jednodniowa lokata dla nadwyżek finansowych rachunku rozliczeniowego