Strona główna » Rolnicy » Kredyty » Kredyt obrotowy

Nasze placówki

Bank Spółdzielczy w Jarosławiu
ul. Słowackiego 7, 37-500 Jarosław
tel.: 16 621 04 31, fax: 16 621 62 63

Bankomaty

Dowiedz się, co
zrobić w sytuacji
utraty dokumentów

Kredyt obrotowy

A A A

Udzielany podmiotom prowadzącym działalność rolniczą, w PLN, na finansowanie bieżącej działalności rolniczej na okres do 3 lat.