Strona główna » Karty płatnicze

Nasze placówki

Bank Spółdzielczy w Jarosławiu
ul. Słowackiego 7, 37-500 Jarosław
tel.: 16 621 04 31, fax: 16 621 62 63

Bankomaty

Dowiedz się, co
zrobić w sytuacji
utraty dokumentów

Karty płatnicze

A A A

Bank Spółdzielczy w Jarosławiu posiada w swojej ofercie międzynarodowe karty płatnicze przeznaczone dla posiadaczy zarówno kont osobistych jak i firmowych.

Używając karty płatniczej zyskujecie Państwo:

- komfort - stały dostęp do środków na rachunku, dzięki czemu nie ma potrzeby odwiedzać placówki Banku, żeby wypłacić pieniądze;
- możliwość dokonywania transakcji bezgotówkowych w placówkach handlowo-usługowych w kraju i za granicą;
- bezpieczeństwo środków na rachunku – transakcje o większych kwotach dokonywane przy pomocy kart są potwierdzane numerem PIN lub podpisem;
- łatwy dostęp do gotówki, dzięki sieci wielu darmowych bankomatów (Grupy BPS, SGB, Planet Cash4You),
- możliwość dokonywania bezpiecznych transakcji w Internecie z wykorzystaniem kodu 3D Secure;
- bieżący podgląd stanu środków na rachunku – możliwość sprawdzenia stanu środków w bankomatach realizujących tą usługę;.

Wykaz najbliższych bankomatów, w których można dokonywać wypłaty gotówkowe bez prowizji.

Oferujemy naszym klientom następujące rodzaje kart:

 • Visa Classic Debetowa - jest międzynarodową kartą płatniczą łączącą zalety karty bankomatowej i nowoczesnej karty płatniczej. Kartę może otrzymać każdy posiadacz rachunku ROR w naszym banku. Nie umożliwia ona realizacji płatności bezstykowych.
 • MasterCard PayPass - połączenie karty debetowej z funkcjonalnością płatności zbliżeniowych. Przeznaczona jest dla osób, które cenią stały dostęp do swoich pieniędzy oraz wygodę i szybkość płatności bezgotówkowych.
  Karta MasterCard PayPass umożliwia Państwu płatność zbliżeniową do kwoty 50 zł bez akceptacji kodem PIN. Dla zwiększenia bezpieczeństwa, losowo wybrane przez system transakcje do tej kwoty i wszystkie powyżej 50 zł dokonywane zbliżeniowo wymagają podania kodu PIN.
 • Visa PayWave - karta organizacji Visa z mozliwością realizowania płatności zbliżeniowych oraz stykowych.
  Karta ta umożliwia płatności zbliżeniowe jednorazowo do kwoty 30 zł bez potwierdzania kodem PIN. Dla zwiększenia bezpieczeństwa, niektóre losowo wybrane przez system transakcje dokonywane zbliżeniowo do tej kwoty i wszystkie powyżej wymagają podania kodu PIN.
 • Naklejka Zbliżeniowa Visa PayWave - jest to karta debetowa dla klientów indywidualnych przypisana do rachunku ROR. Karta umożliwia realizowanie zbliżeniowo transakcji bezgotówkowych w punktach usługowo-handlowych oraz transakcji internetowych. Z jej użyciem nie ma mozliwości realizacji wypłaty gotówkowej. Karta wydawana jest w postaci naklejki (mini karty), którą można przykleić np. na telefon komórkowy aby zawsze była pod ręką. Wydawana jest jako karta dodatkowa.
 • Karta Visa Instant Issue - Zaletą karty jest mozliwość wydania klientowi "od ręki". Karta personalizowana w trakcie wydawania klientowi. Nie posiada funkcji zbliżeniowej. Po roku ważności karty, wznawiana jest jako karta spersonalizowana.
 • Visa Business Debetowa - karta debetowa skierowana dla klientów biznesowych. Dzięki niej mają Państwo nieograniczony dostęp do środków na swoim koncie firmowym.
  Karta nie posiada funkcji zbliżeniowej.

 

UWAGA: Poniższa informacja dotyczy płatności realizowanych za pomocą karty bankowej podczas transakcji wykonywanych wyłącznie przez internet 
(np. zakupy w sklepach internetowych i na aukcjach internetowych). 
Nie dotyczy realizowania płatności kartami w tradycyjnych sklepach, hotelach, restauracjach itp. za pomocą terminali płatniczych POS

Od dnia 01.02.2015 r. zostały wprowadzone zmiany zwiększające bezpieczeństwo transakcji internetowych kartami bankowymi polegające na:

1)  uruchomieniu zabezpieczenia 3D Secure, czyli sposobu potwierdzenia transakcji internetowych, polegającego na podaniu przez Posiadacza rachunku / Użytkownika karty Hasła 3D Secure (Visa- pod nazwą Verified by Visa; MasterCard- pod nazwą MasterCard SecureCode) otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego (u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia);

2)  dodaniu limitu dla transakcji internetowych, który na dzień 01.02.2015r. został wyzerowany.
W celu odblokowania płatności w Internecie, Posiadacz rachunku zobowiązany jest ustalić wysokość limitu transakcji internetowych dla wszystkich kart wydanych do rachunku bankowego za pośrednictwem Infolinii Banku lub bezpośrednio w placówce tut. Banku, oraz każdy Użytkownik karty powinien aktywować zabezpieczenie 3D Secure  w portalu kartowym (www.kartosfera.pl).

Jednocześnie informujemy, że w celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest, aby w Banku zdefiniowany był aktualny numer telefonu komórkowego, na który będą wysyłane w postaci wiadomości tekstowych SMS - Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz wcześniej hasło do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym.

W celu zarejestrowania się w portalu kartowym należy:

a)  wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl ;

b)  podać numer PESEL – dla rezydentów, a w przypadku nierezydentów (obcokrajowców) prosimy  o kontakt z Infolinią Banku w celu ustalenia indywidualnego numeru identyfikacyjnego;

c)  wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się  w portalu kartowym.

d)  zdefiniować własne hasło do logowania (wykorzystywane również podczas kolejnych logowań).

Portal kartowy jest dostępny dla Państwa od 01 lutego 2015 r. i za jego pośrednictwem mogą Państwo dokonać następujących czynności: aktywować zabezpieczenie 3D Secure, zmienić kod PIN, zastrzegać kartę. O dodaniu kolejnych funkcjonalności w portalu będziemy Państwa informować na bieżąco na stronie internetowej www.bsjaroslaw.pl.

Pragniemy podkreślić, że aby móc dokonywać transakcji internetowych kartami po 01 lutym br. niezbędne jest aktywowanie zabezpieczenia 3D Secure i ustalenie limitu transakcji internetowych.

Jeżeli Pełnomocnik do Pani/Pana Rachunku posiada z tego tytułu kartę, prosimy o poinformowanie go o w/w zmianach.

W razie jakichkolwiek pytań chętnie pomogą konsultanci Infolinii Banku pod numerem  801 321 456 lub 862 155 000 lub informatycy w tut. Banku pod numerem  16 621 62 63.

Poniżej zamieściliśmy schemat postępowania dla właścicieli rachunków i kart bankowych oraz podręcznik użytkownika portalu kartosfera.pl:

Zastrzeganie kart płatniczych


 
W przypadku utraty karty (zgubiebnie lub kradzież) należy niezwłocznie zgłosić
ten fakt telefonicznie 


tel.   +48 86 215 50 50


lub osobiście w dowolnej placówce Banku Spółdzielczego w Jarosławiu. 
 
Telefoniczne zgłoszenie utraty karty, Klient ma obowiązek potwierdzić pisemnie
w placówce Banku, która wydała kartę w terminie do 7 dni kalendarzowych
od dnia zgłoszenia zastrzeżenia karty.


INFOLINIA dla klientów Banków Spółdzielczych
w zakresie obsługi kart płatniczych
czynna 24 godziny 7 dni w tygodniu

 

   tel.    +48 86 215 50 00

  fax.    +48 86 215 50 01

  

email: 

  

 

Uprzejmie informujemy, iż na początku stycznia 2014 roku dodatkowo uruchomiono jedną ogólnopolską linię telefoniczną służącą do zastrzegania kart płatniczych.

Jej numer to:  (+48) 828 828 828 

Zasada działania systemu to system rozpoznawania mowy – właściciel karty dzwoniąc pod podany wyżej numer telefonu wypowiada nazwę Banku wydającego kartę, a następnie system automatycznie zestawia połączenie z konsultantem Banku wydawcy, który przyjmuje i dokonuje zastrzeżenia karty.

Zastrzeżenie karty dokonuje pracownik Banku wydawcy.

Szczegółowe informacje na temat działania systemu dostępne są na oficjalnej stronie projektu:

www.zastrzegam.pl